GEMEENTEBELANG

"Verantwoord, daadkrachtig en lokaal!"

GEMEENTEBELANG

"Verantwoord, daadkrachtig en lokaal!"

Eerst volgende inloopavond: (van 19:30 - 20:00 uur)

Algemene ledenvergadering

Maandag 13 november, 20.00 uur

Hof van Salland, Dorpsstraat 30, Diepenveen

Van de fractievoorzitter

Minderheidscollege

Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang), Jan Jaap Kolkman (PvdA) en Frits Rorink (CDA) blijven aan als wethouder. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft woensdag 12 juli besloten dat het College door mag gaan. Wel zijn er duidelijke kaders vastgelegd en werkafspraken gemaakt.

De bestuurscrisis ontstond afgelopen week nadat D66 uit het College stapte en wethouder Hartogh Heys zijn functie als wethouder neerlegde. Dit gebeurde na een lange raadsvergadering over de nieuwe tekorten bij het filmtheater De Viking. Vorig jaar moest de gemeenteraad al 1,4 miljoen euro bijpassen, vorige week bleek dat er opnieuw een tekort was van acht ton. Ook was de gemeenteraad niet dan wel onvoldoende geïnformeerd over een aantal zaken en waren enkele forse risico’s (onder meer de akoestiek) niet in beeld gebracht.

Na het opstappen van wethouder Hartogh Heys diende de voltallige oppositie met succes een motie van wantrouwen in tegen het resterende College. De drie wethouders stapten echter niet direct op omdat ze Deventer bestuurbaar wilden houden. Ook wilden ze verantwoording afleggen aan de raad, wat bij een onmiddellijk ontslag niet mogelijk was geweest.

Die verantwoording heeft woensdagavond plaatsgevonden. Terwijl enkele oppositiepartijen het onmiddellijke vertrek van het College eisten, gaf een meerderheid in de raad het drietal het voordeel van de twijfel. Wel zijn er duidelijke afspraken gemaakt. Omdat er sprake is van een minderheidscoalitie zullen politiek gevoelige onderwerpen neutraal aan de raad worden voorgelegd. Controversiële onderwerpen waarover partijen onderling te veel verschillen, worden niet meer in deze raadsperiode behandeld. Ook moet het College van Burgemeester en Wethouders de raad periodiek meer op de hoogte houden van de stand van zaken bij lopende projecten.

De taken van de afgetreden wethouder Hartog Heys zullen door de andere wethouders worden overgenomen. Voor onze wethouder Liesbeth Grijsen betekent dit een aanzienlijke uitbreiding van haar portefeuille. Ze was al verantwoordelijk voor Financiën, Sport en Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid. Daar komen nu Kunst en Cultuur (waaronder de cultuurvisie), Het Deventer Verhaal (inclusief speelgoedmuseum), bibliotheekaangelegenheden, HCO en het Cultuur Overleg/convent Oost bij. Daarnaast gaat ze zich bezighouden met een aantal projecten waaronder het DOIC, de Poort van Deventer, de Binnenstad en de nieuwbouw van de bibliotheek. Een volle portefeuille dus waarbij we haar heel veel succes wensen!

Van de wethouder

Goed nieuws!

De begroting 2018-2022 van de gemeente Deventer ziet er goed uit. In de afgelopen jaren is er hard aan getrokken om de financiën op peil te krijgen en nu is er ruimte om meerjarig te investeren. Hiermee kunnen we bouwen aan een gezonde toekomst. Het voorstel van het college is mede gebaseerd op wensen uit de raad.

Bij de start van deze coalitieperiode is er naast een solide financiële positie aandacht gevraagd voor duurzaamheid, openbare ruimte en economie. Dit zijn ook de thema’s waarvoor de komende jaren investeringsbudget beschikbaar komt. Maar dat kan alleen als we onze kerntaken goed uitvoeren. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor een goede transformatie van de zorg. Dit heeft Deventer de titel 'Gouden gemeente' opgeleverd. Deze aandacht voor de zorg blijft ook de komende jaren een belangrijk speerpunt.

Als de begroting door gemeenteraad ongewijzigd wordt vastgesteld, komt er geld beschikbaar waarmee het VMBO in Deventer kan verbouwen en ook nieuwe huisvesting kan realiseren. Hierbij wordt ook de investering in nieuwe gymzalen meegenomen.
Ook het realiseren van geluidsmaatregelen bij Bathmen komt een stap dichterbij nu er door gemeente en provincie gezamenlijk 2,4 miljoen euro beschikbaar is gesteld. 
Om de economie (zowel in stad, bedrijventerreinen als ook het platteland) te versterken, komt de komende jaren 250.000 per jaar beschikbaar. Voor de openbare ruimte is in de vorige begroting en ook bij de voorjaarsnota extra geld beschikbaar gesteld. Om een inhaalslag te maken in kwaliteitsniveau komt er eenmalig extra geld bij. De komende jaren wordt jaarlijks 150.000 euro uitgetrokken om een goede regierol te kunnen vervullen op gebied van duurzaamheid.

Raadsfractie Gemeentebelang

Fractie voorzitter

Alie Zandstra

Fractie voorzitter

Algemene zaken

mw. A. Zandstra-Keijl (Alie)
Baarhorsterdijk 16
7437 RH Bathmen
Telefoon: 0570 - 542761
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Contactpersoon voor:
Het buitengebied

Lees meer

Wethouder

Liesbeth Grijsen

Wethouder

 

mw. E.G. Grijsen (Liesbeth)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer

Raadslid

Marcel Elferink

Raadslid

Financiën en cultuur

dhr. M.W.H. Elferink (Marcel)
Deventerweg 52a
7437 BK Bathmen
Telefoon 0570 - 542992
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Contactpersoon voor:
wijk 1: Binnenstad/De Hoven

Lees meer

Raadslid

Harry ten Have

Raadslid

Ruimtelijke ordening en onderwijs

dhr. H.A.M. ten Have (Harry)
Spanjaardsdijk 53
7433 PW Schalkhaar
Telefoon: 0570-532000/06-51346628
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Contactpersoon voor:
wijk 3: Voorstad

Lees meer

Raadslid

Erik Stegink

Raadslid

Veiligheid en Duurzaamheid

dhr. T.W. Stegink (Erik)
Oudendijk 9a
7437 SL Bathmen
Telefoon 0573-221346
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Contactpersoon voor:
wijk 2: Zandweerd

Lees meer

Raadslid

Marco Schoemans

Raadslid

Sociaal domein

dhr. M.F.J. Schoemans (Marco)
Merel 8
7423 EH Deventer
Telefoon: 0570-657394/ 06-51855647
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Contactpersoon voor:
wijk 6: Colmschate Noord/Vijfhoek
wijk 7: Colmschate Zuid

Lees meer

Raadslid

Wilma Schreur

Raadslid

Bestuurlijke vernieuwing

mw. W.F. Schreur (Wilma)
Kanaaldijk-West 23 A
7433 PS Schalkhaar
Telefoon: 0570-627460/06-21572734
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Contactpersoon voor:
wijk 5: Keizerlanden/Borgele Platvoet

Lees meer

Raadslid

Bas van Swighem

Raadslid

(sinds 21 september 2016)

dhr. B. van Swighem (Bas)
Hemeltjesweg 4
7434 PH Lettele
Telefoon: 06-20390042
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer

Raadslid

Erik Smeenk

Fractieopvolger

 

dhr. G.H. Smeenk (Erik)
IJsseldijk 40
7431 RE Diepenveen
Telefoon: 06 28946468
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer

Gemeentebelang Deventer