februari 2010

Een ezel stoot zich in het gemeen geen twee maal aan dezelfde steen

Reactie Algemeen Plattelands Belang (APB) op concept ambitie- document Binnenstad.

In opdracht van gemeente Deventer zijn twee experts van naam en faam (Asselbergs en Coenen) bezig met een ambitiedocument. Woensdag 10 februari 2010 kon...

Gemeente jaagt ondernemers onnodig op extra kosten

Bij het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied blijken veel art. 19 procedures niet te zijn verwerkt in het bestemmingsplan. Bestaande bouwwerken die in het verleden volgens de regels zijn gerealiseerd, worden hiermee nu uitgesloten.  Het voorontwerp komt niet...

Bijna 6 jaar en 6 miljoen verder!

Reactie Algemeen Plattelands Belang (APB) op kosten onderzoek “het huis van Deventer”

APB is blij dat er nu meer helderheid is inzake de kosten van het geschrapte plan. APB komt op basis van de uit het onderzoek naar voren gekomen...

{plusone}

APB wil een referendum voor de burgers

Algemeen Plattelands belang vind het belangrijk dat de burger kan mee beslissen in de gemeenteraad van Deventer. Betrokkenheid van burgers en bedrijven geeft een betere democratie. Om deze reden is een raadgevend referendum een beter instrument dan een raadplegend...