december 2011

Gezond financieel beleid Meer betrokkenheid van de burgers bij besluitvorming Betere gemeentelijke dienstverlening Afschaffing overbodige regels Leefbare en veilige omgeving in dorp en stad Geen nieuw prestigieus Stadskantoor Realistisch milieu- en duurzaamheidbeleid Zuinig omgaan met groene ruimte Afschaffing hondenbelasting Realisatie nieuwe IJssel brug Een verkeersdrempel vrije gemeente {plusone}...

{plusone}

Marcel.jpgAPB wil maatregelen tegen uit de hand lopende tekorten bijstandsbudget

De fractie Algemeen Plattelands Belang maakt zich ernstige zorgen over groeiende tekorten op het bijstandsbudget, de wijze waarop...