januari 2012

{plusone}

microfoonSWAP:

prima constructie, maar niet aan beginnen!

In de zoektocht naar de financiering van het nieuwe stadskantoor wil het College van burgemeester en wethouders een zogenoemde SWAP-constructie opstarten. Een financiering die nog door weinig gemeenten is...

AlieBeste mensen,

Ik had u in mijn vorige bijdrage meer nieuws over het stadskantoor beloofd. Deze week wordt het vuurwerk in de Deventer politiek!

...

{plusone}

MarcelCreatief boekhouden met wethouder Margriet de Jager

Marcel Elferink stelt de huisvestingskosten van het nieuwe stadskantoor opnieuw ter discussie en dient schriftelijke vragen in……

...

{plusone} Vragen ex artikel 45 RvO. 20 januari 2012 Onderwerp: Huisvesting gemeentelijke organisatie / financieel kader Geacht College, Onder verwijzing naar de beantwoording van onze vragen die wij op 11 oktober 2011, één dag voor de behandeling van het voorontwerp, mochten ontvangen en vooruitlopend op de behandeling van het definitieve...

{plusone}

ErikDoor het oog van de naald

De Raad van State heeft een genadig oordeel gesproken over de aanleg van het nieuwe bedrijvenpark A1. Het terrein mag bouwrijp worden gemaakt. En daarmee komt er een eind...

{plusone}

Alie Zandstra

Zonnepanelen en Actieplan Platteland

Beste mensen,

Aan de muur hangt een nieuwe kalender, 2012 is begonnen! Met frisse moed gaan we er tegen aan. Vol goede voornemens, grote...

{plusone}

ErikGemeentebelang verlangt snelle invoering Burgernet (digitaal naoberschap)!

 

Nog twee dagen tot 2012. De ideale datum om het Burgernet in de gemeente Deventer op te starten, net zoals 280 andere gemeenten dit inmiddels al hebben gedaan……...

{plusone}

Alie Zandstra

Gemeentebelang wenst u
een voorspoedig 2012!

Het jaar 2011 loopt ten einde. Het is een politiek jaar geweest met veel uitdagingen, waarin we nadrukkelijk...