februari 2012

JaapSCHANDE!!!

”Beste Jaap, Ik krijg net van het College te horen dat het niet gaat lukken jouw vragen over de financiering Stadhuiskwartier voor woensdag schriftelijk te beantwoorden. Marc Jan zal er mondeling wel op ingaan.”...

ErikGemeentebelang zet de containers buiten!

De containers voor plastic afval in het buitengebied zijn officieel in gebruik genomen. Wethouder Pierey gaf deze week het officiële startsein. Het hele buitengebied van Deventer is nu voorzien van...

Gemeente Deventer Het College van Burgemeester en Wethouders Ter attentie van Drs. A.L.C.S. Lantain, gemeentesecretaris Postbus 5000 7400 GC Deventer   London, 21 februari 2012   Geacht College, Een aantal weken geleden ben ik benaderd door een aantal bezorgde burgers en raadsleden omtrent de financiering van het stadskantoor. Zoals u zich misschien kan herinneren,...

Marcel

Ook financieel expert De Mol van Otterloo beschuldigt College van misleiding

Oud-Deventer financieel analist Adriaan van Otterloo beschuldigt het College van misleiding van de raad en de inwoners van Deventer. In een brief...

AlieHet einde van de tunnelvisie?

Slechts dertien procent van de inwoners van Deventer wil een nieuw stadskantoor op het Grote Kerkhof. Meer dan driekwart van de inwoners staat er niet achter! Dat is het duidelijke...

MarcelWat wordt hier verzwegen?

Gemeentebelang is zeer ontstemd over beantwoording van de schriftelijke vragen (dd. 20-1-2012) over de huisvestingskosten van de ambtenaren. Aan de vooravond van het zeer ingrijpende besluit over de bouw van een...

Vragen ex artikel 45 RvO. Onderwerp: Huisvesting gemeentelijke organisatie / financieel kader Geacht College, Onder verwijzing naar de antwoordbrief van 10 februari 2012 willen wij u hierbij onze teleurstelling kenbaar maken ten aanzien van de wijze waarop onze vragen zijn beantwoord, of beter gezegd niet volledig worden beantwoord. We...

MarcelGemeentebelang eist heroverweging besluit bouw stadskantoor

De Leeuwenbrug is voor 25 miljoen euro te koop! Dat heeft eigenaar Select het college deze week laten weten. Hoewel de prijs aan de hoge kant is en er...

LiesbethKinderen van de rekening

Peuterspeelzalen worden per 1 september overhaast omgezet in kidscentra. Ondanks vooraf toegezegde steun door D66 is het woensdagavond niet gelukt om een jaar uitstel af te dwingen om de overgang zorgvuldig...

Aan de fractie GemeentebelangDe heer M.W.H. Elferink   10 februari 2012 M.J.E. van der Meer Schriftelijke vragen ex art 45 RvO over Huisvesting gemeentelijke organisatie/financieel kader   Geachte heer Elferink, In uw brief van 20 januari 2012 heeft u ons college schriftelijke vragen ex art 45 RvO gesteld over het financieel kader...