maart 2012

AlieDe dag nadat….

… de gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwbouw van het stadskantoor en daarmee heeft aangegeven dat de wens van de bevolking weliswaar is gehoord, maar dat er absoluut niet naar is geluisterd.

…...

MarcelRECHTER HEEFT GEEN TIJD – GEMEENTEBELANG GAAT DOOR!!!!

De geheimhouding van financiële informatie over het stadskantoor wordt niet opgeheven. De rechter oordeelde vanmiddag dat hij niet voor morgen een inhoudelijke uitspraak over de complexe materie...

MarcelGemeentebelang stapt naar de rechter inzake geheimhouding cijfers nieuwbouwplan stadskantoor

Gemeenteraadslid Marcel Elferink en de fractie Gemeentebelang in de gemeenteraad van Deventer, waarvan hij deel uit maakt, hebben kennis genomen van de uitspraak van de...

JaapZorgen over financiële positie gemeente Deventer


Gemeentebelang kijkt teleurgesteld terug op de besloten raadsvergadering van afgelopen woensdag, waarin duidelijkheid zou worden gegeven over de financiële situatie van onze gemeente. Door middel van schriftelijke vragen...

Deventer technisch failliet? Na de aankondiging van de besloten en vertrouwelijke bijpraatsessie over de financiële stand van zaken, vreesden we al niet veel goeds. Maar de realiteit is harder dan we ons in onze ergste nachtmerries hadden voorgesteld. Financieel-analist Adriaan de Mol van Otterloo concludeert na...

MarcelGemeentebelang doet dringend appel aan collega-fracties!

Vergeet de kledij die u al voor het openingsbal van het nieuwe stadskantoor heeft aangeschaft. Volg de ontwikkelingen van deze week. Bepaal dan of u nog volmondig achter de...

PERSBERICHT De heer A. de Mol van Otterloo licht de financiën van het stadskantoor van Deventer weer door De heer de Mol van Otterloo zet wederom vraagtekens bij de financiële onderbouwing van de nieuwbouw van het stadskantoor in Deventer. Net als bij de vorige plannen toen de...

Ook Adriaan de Mol van Otterloo eist alle cijfers op! Financieel analist Adriaan de Mol van Otterloo heeft juridische stappen gezet om geheime informatie omtrent de bouw van het stadskantoor boven tafel te krijgen. Eerder deze week heeft Gemeentebelang al haar ongenoegen geuit over de weigering...