juni 2013

LiesbethSprookjes geld

Deventer leeft op de pof. Al jarenlang geeft de gemeente geld uit dat in werkelijkheid helemaal niet bestaat. Fictieve rente op grondeigendom maakt een boekhouder ontzettend blij, maar uiteindelijk is er slechts sprake...

MarcelVerzoek aan raad om geheimhouding op te heffen

Nu bekend is wie het nieuwe stadhuiscomplex mag bouwen, is er geen enkel financieel belang meer voor de gemeente Deventer om de opgelegde geheimhouding op het hele...

artikel in De Stentor van woensdag 12 juni 2013
pag B01pag B02

MarcelCollege maakt rekenfout in voorjaarsnota:

Gemeente Deventer heeft onvoldoende geld om financiële tegenvallers op te vangen!

In de voorjaarsnota van...