september 2013

Harry ten Have, fractieopvolger

Mountainbikeroutes in het buitengebied

Duidelijkheid en eerlijkheid! Daar zet Gemeentebelang zich al jaren voor in. Soms gaat het over hele grote, miljoenen verslindende onderwerpen, zoals de ontwikkeling van het Stadhuiskwartier. Soms liggen de thema's letterlijk in de achtertuin. Dat geldt bijvoorbeeld...

ErikBest wel wat bereikt!

Als raadslid ben je altijd bezig met de toekomst. Wat willen we met onze gemeente en hoeveel geld is er om de wensen te verwezenlijken? Het volgende begrotingsdebat staat al weer...

MarcelPrincipiële Rechtszaak geheimhouding

Verstrekkende politieke beslissingen mogen aan de rechtbank worden voorgelegd! Dat heeft de Zwolse rechtbank afgelopen juli bevestigd in een zaak die ik namens de fractie Gemeentebelang heb aangespannen. Met deze stap wilde...

Standpunt Stadskantoor Een enorme bouwput aan Het Grote Kerkhof laat zien waar ooit het nieuwe stadskantoor zal verrijzen. Een ontwikkeling die op politiek niveau niet meer te stoppen is. Een meerderheid heeft zich immers voor de bouw uitgesproken. Gemeentebelang zal de bouw op de voet blijven...

LiesbethDuurzaam in Deventer?

Duurzaamheid in Deventer wordt vooral gecommuniceerd in symbolen. Het college wordt wild als er windmolens of zonnepanelen voorbijkomen. Toonbeeld van duurzaamheid, of toch niet?

...

AlieLeefbaarheid

Een leefbare stad en een leefbaar platteland! Daar zet Gemeentebelang zich al jaren voor in en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen. Deventer moet aantrekkelijk zijn om te wonen, te leven...

MarcelDe financiële positie van de gemeente Deventer.

De financiële toekomst van de gemeente Deventer is "niet zonder enige zorgen". Dat concludeerde Accountant Deloitte in de jaarrekening over het afgelopen jaar. Volgens Deloitte is de totale...

Nieuwe secretaris Door persoonlijke omstandigheden heeft Rikie Nieuwenhuis haar secretariaatsfunctie binnen het bestuur moeten neerleggen. Het bestuur van Gemeentebelang heeft begrip voor haar besluit en dankt Rikie voor haar jarenlange inzet. We wensen haar veel sterkte. We zijn erg blij dat Louise Trompert haar taken voorlopig...

Dag Jan! Begin september bereikte ons het trieste nieuws van het overlijden van Jan Brinks. Jan was jarenlang ondersteuner van de fractie Algemeen Plattelands Belang in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Groot Salland en richtte zich vooral op de veiligheid en het waterbeheer. We zullen...

Marco Schoemans, bestuurslid

Verslag kiescommissie

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 heeft de kiescommissie de afgelopen weken gesprekken gevoerd met een groot aantal kandidaten voor de kieslijst.

...