november 2013

Alie Eindelijk een Kulturhus in Diepenveen

Dertien jaar lang heeft de Werkgroep Voorzieningen Diepenveen aan de plannen voor het Kulturhus gewerkt. Op woensdag 27 november was het aan de gemeenteraad om te beslissen over de...

Marcel Eerst alle feiten, dan een besluit!

Op donderdag 27 november is de gemeenteraad door het college bijgepraat over de ontwikkelingen van de bouw van de nieuwe bibliotheek. Helaas moet Gemeentebelang vaststellen dat niet alle...

Kieslijst 2014.

Kieslijst Gemeentebelang voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014....

Speech van fractievoorzitter Alie Zandstratijdens het begrotingsdebat van donderdag 14 november 2013 Voorzitter, Met de voorliggende begroting wordt weer eens duidelijk dat het deze Gemeente maar niet lukt om een gezonde balans te vinden tussen inkomsten en uitgaven. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is weliswaar de begroting sluitend,...

AlieEn het spaarpotje wordt leger en leger

Uit de begroting die deze week door de raad is vastgesteld, blijkt eens te meer dat het de gemeente maar niet lukt om een gezonde balans te vinden...