december 2013

Marcel Afval in 2014 niet duurder!

Gemeentebelang heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor een helder afvalsysteem, waarbij het scheiden van restafval direct in de portemonnee te voelen is. Dit hadden we in 2014 graag...

Kerstgedachte van de fractievoorzitter Zo op het eind van het jaar word ik altijd een beetje melancholisch. Misschien ligt dat aan het donkere droefgeestige weer, aan het aantal “spoedjes” dat voor het eind van het jaar nog af moet of aan de drukte in de...

MarcelGemeentebelang tegen een goede bibliotheekvoorziening? Welnee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gemeentebelang weet hoe belangrijk de bibliotheek voor Deventer is. Het belang  van een "up to date" huisvesting van de centrale vestiging in de binnenstad wordt ook door onze partij...

Marcel Deventer Sportbedrijf een bodemloze put?

De gemeente Deventer steekt hals over kop 855.000 euro in het Deventer Sportbedrijf. Alleen zo kan het huishoudboekje van het Deventer Sportbedrijf weer op orde gebracht worden. Het is...

Vragen ex artikel 45 RvO. Fractie Gemeentebelang Onderwerp: Raadsmededeling Begroting Sportbedrijf Deventer 2014 Geacht College, Heden ontvingen wij de raadsmededeling inzake de door het Sportbedrijf Deventer ingediende begroting. Deze raadsmededeling roept bij ons de volgende vragen op. Acuut (2013) liquiditeitsprobleem ad € 855,000 ! Deelt u onze mening, dat het er...

Jaap Gemeentebelang positief over het Huis van de Wijk

Op woensdag 11 december heeft de Deventer politiek gesproken over het beschikbaar stellen van geld voor het Huis van de Wijk in de Rivierenbuurt. Hoewel er...

Bijdrage van Liesbeth Grijsen tijdens de Politieke Markt van 11 december Deze structuurvisie Zonnestroom heeft m.n. tot doel de ruimtelijk-planologische condities te creëren voor m.n. zonneparken en innovatieve zonnestroomoplossingen. In 2012 is het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Een belangrijk uitgangspunt van dit bestemmingsplan is het behoud en een...

LiesbethGéén zonneparken in het buitengebied!

Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad zegt NEE tegen de aanleg van zonneparken bij Bathmen, Lettele, Okkenbroek en Schalkhaar. Gemeentebelang gaf al eerder aan dat deze niet in te passen...

Inloopspreekuur op 16 december in Bathmen

Gemeentebelang zoekt nog nadrukkelijker het contact met plaatsgenoten. Sinds anderhalf jaar trekken fractie en bestuur de gemeente Deventer al in om te horen wat er in de kernen en in de stad speelt.

Het eerstvolgende inloopspreekuur wordt op maandag 16 december...

ErikHet omstreden parkeersysteem Dev-P is van de baan!

Een meerderheid van de Deventer Gemeenteraad heeft zich tegen het stokpaardje van wethouder Marco Swart uitgesproken....