december 2014

AlieTerugblik op een gedenkwaardig jaar

We kunnen terugkijken op een memorabel  jaar. Een intensieve en opzienbarende verkiezingscampagne werd op 19 maart beloond met een verpletterend resultaat: Gemeentebelang ging van vier naar zeven zetels . We...

Leden aan het woord In elke nieuwsbrief komt een lid van Gemeentebelang uitgebreid aan het woord. Deze mag zijn of haar kijk op de lokale politiek geven en de rol die Gemeentebelang daarin speelt of zou moeten spelen. De eerste bijdrage in deze serie is verzorgd...

2014: het jaar van de digitale verkiezingscampagne? 

Over de mooie verkiezingsuitslag van 19 maart is de laatste maanden volop gesproken. Niet alleen binnen Gemeentebelang is druk gespeculeerd hoe deze winst tot stand is gekomen. Een goed verkiezingsprogramma in heldere taal, onze nadrukkelijke aanwezigheid in de hele...

Steeds dichterbij 1 januari Per 1 januari komen belangrijke taken van de Rijksoverheid bij de gemeente te liggen.  De afgelopen maanden is door heel veel mensen enorm hard gewerkt om deze  decentralisaties (zorg aan langdurig zieke en ouderen, hulp bij het vinden van werk/uitkeringverstrekken en de ...

MArcelNieuwe afspraken over geheimhouding nabij

Namens de fractie ben ik al geruime tijd bezig met “geheimhoudingen”. Op gebruikelijke en soms ook ongebruikelijke weg heb ik geprobeerd om schijnbaar willekeurig opgelegde status van vertrouwelijkheid op bepaalde...

Glasvezel in het buitengebied is belangrijk! Gemeentebelang zet snel internet, telefoon en tv- verbindingen al jarenlang op de politieke agenda. Enkele projecten zoals Broadband to the Farm en het opzetten van straalverbindingen kwamen niet of niet voldoende van de grond. Met “SallandGlas” ligt er nu een...

Begroting 2015 Vorige maand heeft de gemeenteraad de begroting 2015 aangenomen. Hierin staat een solide financieel beleid centraal. Eén van de afspraken die we bij de vorming van het nieuwe college met onze partners CDA, PvdA en D66 hebben gemaakt. En dat moet ook wel. In...

Beste mensen, De tijd vliegt, nog een paar weken en dan is 2014 al weer geschiedenis. Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat Gemeentebelang kan terugkijken op een roerig en druk jaar. Eerst de opmaat naar de verkiezingen. Het verkiezingsprogramma schrijven, het PR offensief...

Van de voorzitter Beste leden van Gemeentebelang, Wat een bijzonder jaar ligt achter ons!  Op 19 maart schreven we historie. Met 7 raadszetels werd Gemeentebelang de grootste partij van Deventer. We maakten de sprong van oppositie naar college. Ook in andere gemeenten hebben plaatselijke partijen het goed...

MArcelGeheimhouding deels opgeheven.

Gemeentebelang is erg blij dat het gemeentebestuur van Deventer een deel van tot nu toe geheime stukken openbaar wil maken. De fractie zet zich al jaren in voor meer transparantie. Zo is...