februari 2015

MArcelControlerende positie raadsleden verbeterd

De raad buigt zich over twee weken over een raadsvoorstel, dat door Marcel Elferink is ingediend. Het voorstel schept mogelijkheid en kaders voor het inwinnen van deskundig advies bij stukken met...