mei 2015

Eén jaar college – een terugblik De verkiezingen van 2014 waren voor Gemeentebelang een groot succes. Onze fractie groeide is van 4 naar 7 zeven zetels. Nieuwe gezichten met nieuw elan deden hun intrede als aanvulling op de “oude rotten” met tientallen jaren ervaring. Samen maakten...