juli 2015

MarcoVrijdag meer duidelijkheid over Carinova

De recente berichten over Carinova en de toekenning van huishoudelijke hulp hebben ons verbaasd. Waar het in eerste instantie leek op weigerachtig gedrag van Carinova om mede op...

ErikAanpak leegstand

We zijn als Gemeentebelang zeer begaan met de leegstand van bedrijfspanden in Deventer. Het blijft zoeken naar de mogelijkheden om leegstand tegen te gaan. Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers blijft uiteraard...

Herbezinning? De voorjaarsnota is weer vastgesteld! Ik constateer dat die van 2015 beleidsarm is en er slechts een handjevol nieuwe investeringen zijn opgenomen. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de financiƫle ruimte voor de komende jaren zeer beperkt is. Dat wordt mede veroorzaakt...

Aanpak leegstand

We zijn als Gemeentebelang zeer begaan met de leegstand van bedrijfspanden in Deventer. Het blijft zoeken naar de mogelijkheden om leegstand tegen te gaan. Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers blijft uiteraard een van de voorwaarden. Maar een eerlijke verdeling van OZB (Onroerende Zaak Belasting)...

MarcoIedereen in beeld!

Afgelopen week heeft de raad zich in de laatste bijeenkomst voor het zomerreces bezig gehouden met de voorjaarsnota. De meeste aandacht ging uit naar de bezuinigingen die de gemeente Deventer...

Contact Wilt u een probleem of een kans onder de aandacht van Gemeentebelang brengen? Heeft u een opmerking of een suggestie? GRAAG! Neem contact op met onze fractieondersteuners, raads- en bestuursleden of bezoek onze inloopavonden. De data vindt u op onze site www.gemeentebelangdeventer.nl  Raadsleden:Alie Zandstra, fractievoorzitter en...

Een jaar later -  een terugblik door Marco Schoemans Kort na onze mooie verkiezingsoverwinning stond er een ambitieuze raadsfractie aan de start. Een mooie mix van ervaring en vers bloed. Voor die laatste groep, waar ik ook toe behoorde, was er heel veel werk te doen....

De glansrijke verkiezingsoverwinning van Gemeentebelang is al weer ruim vijftien maanden geleden. Een periode waarin de raadsleden ā€“ oud en nieuw -  hard gewerkt hebben. Hoe kijken de nieuwkomers terug op hun eerste jaar als raadslid van de gemeente Deventer? Een jaar later -  een terugblik...

Leden aan het woord: Alexander Gregory Toen mij gevraagd werd eens op te schrijven wat mij trekt aan Gemeentebelang, dacht ik meteen: "gezond verstand". Het huishoudboekje op orde houden. Geen prestige maar prestaties. Na alle investeringen in stenen nu eens investeren in mensen in de gehele...

Sneller en makkelijker Afgelopen woensdag is in de tweede kamer de Omgevingswet aangenomen. De wet wordt in 2018 van kracht en vanaf dat moment is er geen bestemmingsplan meer. Er komt een omgevingsplan, waarin veel meer regels over archeologie, milieu, geluidshinder, bouwmogelijkheden zijn vastgelegd in een...