december 2015

Beste mensen,  Nog ruim een week en dan is 2015 al weer voorbij. De tijd van terugblikken is aangebroken. Op zich geen verkeerde gewoonte. Alles moet tegenwoordig snel, sneller, snelst. De focus moet gericht zijn op de toekomst, de blik vooruit! Op zich niets mis mee,...

Contact Wilt u een probleem of een kans onder de aandacht van Gemeentebelang brengen? Heeft u een opmerking of een suggestie? GRAAG! Neem contact op met onze fractieondersteuners, raads- en bestuursleden of bezoek onze inloopavonden. De data vindt u op onze site www.gemeentebelangdeventer.nl  Raadsleden: Alie Zandstra, fractievoorzitter, woordvoerder...

Vernieuwde site! Tijdens de najaarsvergadering is door leden gevraagd om meer informatie over politieke onderwerpen die op dit moment spelen. Gemeentebelang heeft inmiddels gereageerd. Een partij die naar openheid en transparantie streeft, werkt graag mee om hiaten op te vullen. Door zelf actief bijdrages op onze...

Gemeentebelang in 2015! Sociaal DomeinNiemand tussen wal en schip is het uitgangspunt van Gemeentebelang. Dit betekent voor ons een kritische blik naar de transities in het sociaal domein.  Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg aan langdurig zieke en ouderen, de hulp...

Gemeentepolitiek iets voor jou? Het is al bijna twee jaar geleden dat Gemeentebelang een prachtige verkiezingsresultaat wist te behalen en de grootste partij werd in de gemeenteraad van Deventer.  We hebben we het initiatief genomen om een collegeprogramma op te stellen. Liesbeth Grijssen werd onze wethouder....

AlieDaadkrachtig en waardig

Gemeentebelang staat volledig achter het besluit van het  college van B en W om 250 vluchtelingen noodopvang  te bieden aan de Laan van Borgele. We vinden dat ons college hiermee daadkracht heeft...

AlieUitnodiging aan de oppositie!

Op 19 maart 2014 hebben heel veel inwoners ‘met hun stem op Gemeentebelang een duidelijk signaal afgegeven. Ze vroegen om een financieel verantwoord beleid, waarbij niemand tussen wal en...