april 2016

WilmaMotiemarkt

Op 15 juni 2016 vindt de eerste motiemarkt plaats in het stadhuis van Deventer. Een motiemarkt heeft de uiterlijke vorm van een gewone markt. Er staan kramen waar inwoners hun...

MarcoKLAAR!

De gemeenteraad heeft een streep gezet door de aanleg van de natuurbegraafplaats bij ’t Hemeltje. Het wordt de stichting IJssellandschap kwalijk genomen dat ze geen gehoor heeft gegeven aan de...

MarcoRust in ’t Hemeltje!

 Het lijkt de Stichting IJssellandschap niet gelukt te zijn om voldoende draagvlak te creëren bij omwonenden van landgoed ’t Hemeltje voor het plan van een natuurbegraafplaats. Daarom roept Gemeentebelang...

MarcoNog even geduld!

Ruim twee jaar geleden heeft een meerderheid van de gemeenteraad het College gevraagd om de mogelijkheden van een proef met gereguleerde wietteelt te onderzoeken. Gemeentebelang was tegen deelname...

Het nieuwe stadskantoor is realiteit! Deze week wordt het nieuwe stadshuis officieel geopend.  Daarmee loopt een project ten einde dat wat Gemeentebelang betreft helemaal niet van start had moeten gaan.  Ondanks onze bezwaren hebben wij ons na de definitieve besluitvorming constructief opgesteld in het verdere proces. De...

MarcoOndertunneling Oostriklaan

De Deventer gemeenteraad lijkt  unaniem in te stemmen met de wijziging van het bestemmingsplan die een ondertunneling van de Oostriklaan mogelijk maakt.  Gemeentebelang roept alle betrokken partijen op om...