oktober 2017

Gemeentebelang is blij met het opstarten van een tweede ronde bij de verkoop van gronden op het Linderveld. We hebben het proces nauwlettend gevolgd en ons ingezet voor gelijke kansen voor alle belangstellenden en het correct toepassen...

De begroting 2018-2022 van de gemeente Deventer ziet er goed uit. In de afgelopen jaren is er hard aan getrokken om de financiën op peil te krijgen en nu is er ruimte om meerjarig te investeren. Hiermee kunnen we bouwen aan een gezonde toekomst. Het...

Vrachtwagens die groter zijn dan zes meter mogen niet meer in de bebouwde kom van de stad Deventer parkeren. Overdag niet en ook niet ’s nachts. Dat heeft de gemeenteraad afgelopen week besloten. Gemeentebelang begrijpt de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als het...