maart 2018

Alie Zandstra is door Gemeentebelang gevraagd om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor het vormen van een nieuw college in Deventer. Zij zal de komende weken onderzoeken op welke wijze en met welke fracties er een college kan worden gevormd dat op draagvlak en...

Volop actie zaterdag bij Gemeentebelang. Onze kandidaten uit de stad waren al vroeg op pas om op de Brink het gesprek met de kiezers aan te gaan. De andere kandidaten zijn door ons in hun eigen woonplaats opgehaald. Achtereenvolgens zijn Diepenveen, Lettele, Okkenbroek, Loo, Bathmen...

Nog steeds weten veel mensen niet op wie ze bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart moeten stemmen. De kraampjes van de verschillende partijen op de Deventer markt worden doorgaans op de laatste zaterdag voor de verkiezingen goed bezocht. Dit jaar moet de kiezer er heel...

Gemeentebelang is de grootste fractie in de gemeenteraad. Al 80 jaar actief, zonder afsplitsingen! Verantwoord, daadkrachtig en lokaal. ...

Met nog ruim een week te gaan tot de verkiezingen, draait de campagne op volle toeren. Zo wordt er volop geflyerd op verschillende punten in onze gemeente. U bent onze speciale verkiezingswagen vast al tegengekomen. Ook neemt Gemeentebelang deel aan verschillende debatten. Waar kunt u ons...

Gemeentebelang is blij dat er wordt gewerkt aan ruimere openingstijden van winkels in de gemeente Deventer. Ons standpunt is altijd geweest dat winkeliers zelf moeten kunnen bepalen wanneer ze hun zaak open hebben. Afgelopen maand heeft Gemeentebelang haar steun verleend aan het verruimen van de mogelijkheid...

De winkels in de binnenstad mogen binnenkort elke zondag open. Een ruime meerderheid van de binnenstadondernemers heeft afgelopen week gekozen voor het vrijgeven van de winkeltijden. Voortaan is elke zondag dus een koopzondag. En dus moet er volgens de geldende parkeerverordening nu ook elke zondag...

Het College krijgt vrij baan om verder te gaan met het ontwikkelen van een plan voor het Nederlands Speelgoedmuseum op de Brink 11-12.

Dit is mogelijk nadat een meerderheid van de raad op woensdag 7 maart voor een...

Eén van onze wensen in het verkiezingsprogramma is het aanpassen van het Rood voor Rood-beleid. De huidige regeling werd door velen als star en ingewikkeld ervaren. Woensdagavond stemde een grote meerderheid van de raad in met een ruimer beleid. De nieuwe regeling is ook noodzakelijk...