mei 2018

De vervoerscentrale PlusOV regelt voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen, Heerde en Hattem het speciaal leerlingen-, dagbestedings- en ouderenvervoer. De Deventer gemeenteraad heeft in 2015 tot de samenwerking besloten omdat het vervoer op deze manier goedkoper en beter zou kunnen...

Gemeentebelang is blij dat de voltallige raad achter de benoeming van de heer Dadema als nieuwe informateur staat. De fracties hebben de burgemeester van Raalte gezamenlijk gevraagd om te onderzoeken wat de uitgangspunten, ambities, mogelijke coalitiepartners en fricties van de politieke partijen zijn. Doel is het vormen van...

Nadat de VVD uit de coalitiebesprekingen is gestapt voor een nieuw College van B en W in Deventer, hebben de drie resterende partijen - Gemeentebelang, PvdA en D66 - zich gebogen over een vervolg. Ze denken een nieuwe relatief korte informatie nodig te...

Er komt geen college van  Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66. Formateur Henk Gossink zegt hier over:De formatiegesprekken tussen Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66 zijn donderdagavond beëindigd. Het breekpunt tussen de partijen was de invulling van de extra wethouders. Hierover bleken de opvattingen tussen de partijen te...

De fractie van Gemeentebelang werkt samen de PvdA, VVD en D66 hard aan het uitwerken van een coalitieakkoord. Er komt geen vijfde collegepartij. Wel wordt binnen de vier deelnemende partijen gezocht naar een vijfde wethouder. Lees meer...