juni 2018

Gemeentebelang is zeer geschrokken over alle berichten over Werkmakelaar Oost. De verhalen die boven komen, zijn rondom schokkend. We hebben dan ook ingestemd met een onderzoek naar de achtergronden. Dat betekent niet dat we achterover leunen en de conclusies afwachten. Nu al blijkt dat het...

Formateur Henk Nijhof laat weten dat de coalitievorming voorspoedig verloopt: “Er zit een goed tempo in en de sfeer is goed en constructief.” Op de belangrijkste thema’s die door de informateur Martijn Dadema zijn benoemd, economie, cultuur, duurzaamheid, sociaal en verbinding met de samenleving is...

       Tijdens de voorjaarsvergadering van Gemeentebelang zijn Alie Zandstra en Marcel Elferink benoemt tot ereleden. Alie Zandsta uit Loo heeft in totaal 28 jaar deel uitgemaakt van de gemeenteraad. Eerst voor Algemeen Belang dat later opging in Algemeen Plattelandsbelang en ook na de naamswijziging in Gemeentebelang...

Op woensdag 6 juni jl. heeft informateur Martijn Dadema de gemeenteraad van Deventer geadviseerd om een nieuwe coalitie te vormen met de partijen Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA. Deze partijen hebben gezamenlijk de heer Henk Nijhof gevraagd en bereid gevonden om het formatieproces te gaan begeleiden. Henk Nijhof is...

In en extra raadsvergadering hebben Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA hun vertrouwen in de coalitie uitgesproken, die informateur Dadema de gemeenteraad heeft voorgesteld. Dadema, burgemeester van Raalte, had op 23 mei van de raad de opdracht gekregen om te onderzoeken welke coalities tussen partijen...

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van alle begeleiding van zelfstandig wonende, hulpbehoevende inwoners vanuit de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning.) De gemeente koopt de benodigde professionele zorg in bij zorgaanbieders. Afgelopen woensdag zijn de tarieven Inkoop WMO voor 2019 door...