oktober 2018

Burgemeester König heeft inmiddels aangifte gedaan "wegens het vermoeden van het delen van geheime informatie met externen". Dit gebeurde nadat Gemeentebelang en D66 opheldering hadden gevraagd over het lekken van vertrouwelijke informatie. Zie hier het eerder verschenen artikel over de schriftelijke vragen...

Schending vertrouwelijkheid en geheimhouding Onlangs zijn er in Deventer meerdere gevallen van het delen van vertrouwelijke informatie geconstateerd. Dagblad de Stentor beweerde zelfs in het bezit te zijn van details over een evenement dat onder geheimhouding binnen de raad besproken was. Deze gang van zaken is...

Wilt u een zorg of een probleem onder de aandacht van Gemeentebelang brengen? Dat kan. Fractie en bestuur gaan in het kader van de maandelijkse inloopavonden op maandag 8 oktober op bezoek op de Worp. Van 19.30 uur tot 20.00 uur bent u welkom in...