maart 2019

Gemeentebelang heeft een amendement ingediend op de notitie van het college over "uitgangspunten Zonneparken Deventer". Dit amendement is in de raadsvergadering van 27 maart 2019 unaniem aangenomen. De essentie van het amendement is dat de grond voor een zonnepark tijdelijk een dubbelbestemming zonnepark krijgt en dat de...

Onlangs is een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de risicoā€™s van de verwijdering van asbest, waaronder asbestdaken. Uit dat onderzoek blijkt dat de risicoā€™s van asbestverwijdering enorm verschillen, afhankelijk van hoe het asbest is gebonden, of het binnen of buiten is toegepast, en hoe het verwijderd...