september 2019

Is de Japanse Duizendknoop eetbaar?We kunnen melden dat B&W en de raad twee gerechten gegeten hebben waarin de Japanse Duizendknoop verwerkt is en er werd van gesmuld. De Japanse Duizendknoop is een beruchte plant geworden omdat de plant moeilijk uit te roeien is. In november 2018...

Bestemmingsplan Combiplan buitengebied Deventer 1
Realisatie van efficiency, kortere doorlooptijd en kostenreductieIn juli 2017 heeft Harry ten Have van Gemeentebelang een motie ingediend waarin de vraag gesteld is om “veegplannen” op te stellen. Het betreft hier niet een plan om aan te geven, dat er fysiek...

De Japanse duizendknoop (JDK) is vanwege zijn schoonheid naar Nederland gehaald. De plant is mooi, maar groeit gestaag en heeft erg sterke wortels. Deze kunnen schade veroorzaken aan wegen, woningen en andere bouwwerken.De sterk en welig tierende plant komt op ruim 500 plekken in Deventer...

Onderstaande vragen zijn door Gemeentebelang ingediend. Schriftelijke vragen artikel 46 RvOonkruidbestrijding op verhardingenDeventer, 11 september 2019   Geacht college, Na het beëindigen van het gebruik van chemische middelen bij de onkruidbestrijding in 2014 is in 2017 structureel extra geld beschikbaar gesteld om het gewenste onderhoudsniveau te behalen. Hierover zijn...

Column van Harry Ten Have in de krant InSchalkhaar.In de column besteed Harry aandacht aan ontwikkelingen die van belang zijn voor Schalkhaar. Ontwikkeling Linderveld (Schalkhaar Noordoost) In 2017 is een klein gedeelte van de agrarische percelen Linderveld door de gemeente verkocht op basis van inschrijving aan boeren...

Schriftelijke vragen artikel 46Stagnatie economische ontwikkelingen door afwijzen PAS Deventer, 2 september 2019   Geacht college, Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag...