oktober 2019

Gemeentebelang staat voor een vitale stad en een vitaal platteland. Een vitaal platteland is ook opgenomen in het bestuursakkoord voor de komende bestuursperiode. Tot ons genoegen zien we dat wethouder Liesbeth Grijsen een dynamische agenda heeft opgesteld voor het onderwerp “vitaal” platteland. De agenda is...

Niet alleen vandaag, maar ook in de komende tijd, worden er op diverse plaatsen in het land acties georganiseerd,  zowel door regionale als landelijke boeren-actiegroepen. Het stikstofbeleid is daarin een belangrijk speerpunt. Boeren laten massaal van zich horen omdat ze het niet eens zijn met...