januari 2020

***************************** UITNODIGING******************************************************************* Maak het Lagerhuisdebat mee *******************************  Ter gelegenheid van de opening van het duurzaamheidscentrum op 8 februari wordt een Lagerhuisdebat georganiseerd. Aan het debat zullen 11 scholieren deelnemen en vertegenwoordigers van de raadsfracties. De scholieren zijn lid van de debatclub van het Vlier (Etty Hillesum...

Terugkijkend naar 2019 is er veel gebeurd en in 2020 zal het zeker niet rustiger zijn. Wat vooral kenmerkend voor 2019 is geweest:De Deventer Omgevingsvisie is in december unaniem door de raad vastgesteld. In 2018 hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties intensief meegedacht en gediscussieerd....