mei 2020

Eind april is Bas van Swigchem door burgemeester König beëdigd als raadslid voor Gemeentebelang. Daarmee zijn na het trieste overlijden van Peter Onvlee weer alle zeven zetels van de fractie bemand. Bas heeft ervaring met het tussentijds instromen. In de vorige raadsperiode volgde hij Jaap...

Nieuwe fractievoorzitter Erik Smeenk, Gemeentebelanger van het eerste uur. Na het overlijden van Peter Onvlee is Erik Smeenk door de raadsleden van Gemeentebelang unaniem tot nieuwe fractievoorzitter gekozen. Voor de buitenwacht wellicht een minder voor de hand liggende keuze, voor intimi zeker geen verrassing. Wij stellen...