september 2020

Sinds maart is de wereld anders dan voorheen. Veel organisaties en verenigingen zijn geconfronteerd met flinke beperkingen en kunnen hun activiteiten ook nu slechts onder voorwaarden laten doorgaan. Dit heeft een forse impact. Niet alleen op de inzet van alle vrijwilligers binnen de organisaties en...

De gemeente stelt twee ton beschikbaar voor een Corona Initiatief Fonds. Dit fonds is gericht op het stimuleren van gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan een gastvrije stad. Gemeentebelang hoopt dat hiermee allerlei leuke, kleine, gekke, gezellige en onderscheidende “corona–proof” initiatieven opgestart kunnen worden. Interview met...

Mooi, dat het zo kan…… Vooral in deze tijd waar iedereen beperkt wordt door de impact van het Covid-19 virus is het een mooie impuls, dat er een Corona Initiatief fonds komt. Het is gericht op het stimuleren van gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan een gastvrije stad...

Met een ruime meerderheid aan stemmen (19 van de 34) is gisteravond in de raadsvergadering de motie ‘Hittestress in de openbare ruimte” van Gemeentebelang aangenomen. Tijdens het debat kwam wel aan de orde, dat dit onderwerp deel uitmaakt van het in ontwikkeling zijnde Klimaatadaptatieplan, wat...

Klik voor motie: Hittestress in de openbare ruimte op site gem Deventer Gemeentebelang Deventer heeft een motie “ Hittestress in openbare ruimte” ingediend, welke morgen 9 september 2020 behandelend wordt tijdens de raadsvergadering. Deze motie benadrukt, om bij herinrichtingen van b.v. de binnenstad uitgangspunten en maatregelen...