november 2020

Afgelopen woensdag 18 november 2020 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Cultuur vastgesteld. Vanuit Gemeentebelang Deventer is daaraan voorafgaand een motie en een amendement ingediend, die beide door de gemeenteraad zijn aangenomen. De motie omvatte de samenwerking tussen de culturele instellingen. We zagen in het uitvoeringsprogramma...

In deze bijzondere tijd ligt er een sluitende Meerjarenbegroting. Daarbij sluiten we onze ogen niet voor de stevige knelpunten die er vanwege de Corona Crisis nog op ons afkomen. Hierbij hopen we dat het Covid 19 virus snel onder controle komt en er zo weer...