december 2021

Gemeentebelang wil aansluiten bij goede initiatieven van onze inwoners. Door naast inwoners te staan en waar mogelijk te helpen, worden geweldige initiatieven gerealiseerd. Zo is mede door de inzet van inwoners van Bathmen de geluidswal langs de A1 opgeleverd. In Diepenveen is het Hof van...

Gemeentebelang wil voorzieningen dichtbij mensen, zodat inwoners elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk activiteiten kunnen organiseren. In Loo heeft dit geleid tot een nieuw Noaberlokaal. In andere wijken en dorpen bekijken we met de buurthuizen hoe deze toekomstbestendig kunnen worden....

En dit blijven we doen! Het is echter een kwestie van lange adem en uithoudingsvermogen. De drukke bezetting van het spoor maakt een extra stop niet eenvoudig. Er zijn gesprekken gevoerd met de provincie Overijssel en de NS en die zijn wat ons betreft zeker...

Het oostelijk deel van bedrijventerrein A1 is vrijwel uitverkocht. Er is ook grote belangstelling voor het westelijk deel. Doordat er veel beter wordt samengewerkt met het bedrijfsleven zijn de resultaten de afgelopen jaren enorm verbeterd. Zo is het aantal bedrijven in Deventer in 2020...

Sinds 2018 zijn in Deventer en de dorpen ruim 1300 woningen gerealiseerd. Maar dit is zeker nog niet genoeg. Voor starters blijft het moeilijk om woonruimte te vinden. Er is hard gewerkt om vooral binnen de bebouwde kom nieuwe gebiedsontwikkelingen te starten. Gebouwd wordt...