juli 2024

Tijd- en kostenbesparing dankzij motie Muilerman "Ik hoop vooral dat dit verlichting geeft voor de vrijwilligers". Zo reageerde Christian Muilerman, raadslid namens Gemeentebelang, toen de door hem ingediende motie met een nipte meerderheid werd aangenomen. De motie betrof een voorstel om de vergunningsaanvragen voor evenementen op...

Vandaag bespreken we de voorjaarsnota 2024. De opstap naar de begroting van 2025. Deze voorjaarsnota is toch wel anders dan de voorgaande jaren. Er zijn nu geen vrij besteedbare middelen beschikbaar. Kort gezegd alle huidig beschikbare middelen zijn nodig om de begroting sluitend te gaan...