Kieslijst Gemeentebelang 2018

Liesbeth Grijsen

Mijn naam is Liesbeth Grijsen. Ik ben lijststrekker voor Gemeentebelang.
Ik ben geboren in Colmschate en getogen in Lettele. Al jaren woon ik in het groene buitengebied van Lettele, samen met mijn drie kinderen die in Deventer naar de middelbare school gaan. Ik lees graag en maak met plezier lange wandelingen.
In 2005 ben ik voor Gemeentebelang raadslid geworden in de raad van Deventer. Sinds 2014 ben ik wethouder voor financiën, ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, sport, bedrijfsvoering en ICT (sinds deze zomer verwisseld voor cultuur). In de afgelopen vier jaar is hard gewerkt om de gemeentefinanciën weer op orde te krijgen. Complexe vergunningaanvragen worden sneller behandeld, doordat bij de aanvraag direct de verschillende onderdelen worden beoordeeld en van advies voorzien. Sportverenigingen zijn centraal gesteld in nieuw sportbeleid en recent zijn kunstgrasvelden aangelegd bij vier vitale verenigingen.
De komende vier jaar willen we graag door op de ingeslagen weg. Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld. Vergroten van de economische slagkracht door regels rondom ruimtelijke ordening verder te vereenvoudigen. Een aanspreekbaar stadsbestuur, dat in gesprek blijft met de inwoners en zo doelen realiseert die belangrijk zijn voor de gemeente Deventer en haar inwoners.

Peter Onvlee

Ik woon al dertig jaar in de gemeente Deventer, ben 66 jaar oud, gehuwd en heb 2 zonen van 29 en 27 jaar. Ik ben altijd werkzaam geweest in de ICT, de laatste 20 jaar binnen de ICT van Rabobank als project- en programmamanager. Op 1 juni 2017 ben ik met pensioen gegaan. Daardoor heb ik weer tijd om me op de politiek te richten. In het verleden heb ik ruim 15 jaar in het bestuur gezeten, eerst van Algemeen Belang Bathmen en later van Gemeentebelang. Voor mij is Gemeentebelang een no-nonsense partij, die staat voor wat ze zegt en geen achterkamertjes politiek bedrijft.
De lokale politiek trekt me omdat die ons dagelijks raakt. Er gebeurt van alles in onze directe leefomgeving dat door de lokale politiek geïnitieerd is. De lokale politiek is onderwerp van veel discussies in de gemeenschap. In plaats van aan de zijlijn te staan, wil ik betrokken zijn in de lokale besluitvorming. Ik wil samen met de fractie werken aan een sterke en sociale gemeente, waarin ruimte is voor verantwoorde groei. Beslissingen zijn afgestemd met belanghebbenden, zijn transparant en worden goed gecommuniceerd.

Marco Schoemans

Ik ben 51 jaar, getrouwd en ik heb een zoon van 15. Ik werk als accountmanager voor een Belgische wijngroothandel. Daarnaast ben ik sinds 2014 raadslid voor Gemeentebelang. Ik ben woordvoerder op het sociaal domein. Hier heb ik mij de afgelopen 4 jaar sterk gemaakt voor een rechtvaardig sociaal beleid op gebied van zorg en werk en inkomen.
Het belang van lokale politiek is vooral de directheid. De beslissingen die de gemeenteraad neemt, zijn direct te zien en toe voelen door de inwoners. Na de overheveling van met name de zorgtaken in 2015 is de rol van de gemeenteraad van nog meer invloed geworden op het dagelijks leven van iedereen. Het is nu aan die gemeenteraad om de belangen van alle inwoners zo goed mogelijk te behartigen, ook richting de centrale overheid.
Gemeentebelang staat voor nuchterheid, een gezond financieel beleid en een rechtvaardig sociaal beleid. Ons motto in dit verkiezingsjaar is “Verantwoord, krachtig en lokaal verder.” Voor mij betekent dit dat we onze verantwoording blijven nemen en met volle inzet verder gaan om onze gemeente nog meer te laten bloeien en er voor te zorgen dat iedereen hier mee aan kan doen.
De komende periode zal ik me bezig houden met het verder versterken van de kwaliteit van ons gemeentelijk zorgstelsel en werken aan een nog beter werkend systeem met betrekking tot alles wat te maken heeft met werk en inkomen. Denk daarbij aan mensen die in de bijstand terecht zijn gekomen en even wat hulp nodig hebben om weer aan het werk te komen, maar denk ook aan diegenen voor wie dat helaas nét, of helemaal buiten bereik ligt.
Mijn persoonlijke motto is nog steeds: Niemand tussen wal en schip!

Hennie Eltink

Ik ben geboren en getogen op de Brink in Deventer en heb, met uitzondering van mijn studietijd, altijd in de Deventer binnenstad gewoond. Al jaren ben ik met veel enthousiasme actief als vrijwilliger in diverse commissies en teams, met name in de binnenstad. In de loop der tijd is mijn interesse voor wat er zich afspeelt in de gehele gemeente Deventer en de Deventer politiek steeds groter geworden.
Ik vind de lokale politiek belangrijk omdat partijen daar het verschil maken! De besluiten en de uitvoering hiervan zijn vaak voor veel burgers en bedrijven direct voelbaar en zichtbaar. Tegelijkertijd kunnen de bewoners en bedrijven er zelf ook veel invloed op uitoefenen.
Gemeentebelang is een lokale partij die zich altijd constructief voor de gemeente Deventer inzet, heldere standpunten heeft en consistent is in haar optreden. De speerpunten van Gemeentebelang zijn direct verbonden met wat er speelt in de gemeente Deventer, worden praktisch aangepakt en worden niet belemmerd door speerpunten/standpunten die landelijke partijen hebben die in onze gemeente vertegenwoordigd zijn.
Graag wil ik me de komende raadsperiode met de fractie van Gemeentebelang inzetten voor een leefbare, veilige en gezonde gemeente. Om in samenspraak met alle belanghebbenden uit de samenleving de beste resultaten te bereiken waarbij de financiën op orde zijn, de lokale kosten zo laag mogelijk zijn en iedereen zich thuis voelt in de gemeente Deventer.

Harry ten Have

Ik ben 61 jaar oud, getrouwd, vader van twee kinderen en werk met veel passie als zelfstandige ondernemer. Sinds vier jaar ben raadslid voor Gemeentebelang, daarvoor heb ik als fractieondersteuner ervaring in de lokale politiek opgegaan.
Lokale politiek is voor mij zo belangrijk omdat het contact tussen bestuur en inwoners heel nauw is. De lijnen zijn kort. De lokale politiek staat los van de landelijke en ook dat spreekt me aan. Gemeentebelang staat dicht bij de bewoners en is een no no-nonsense partij die verantwoord samen met de bewoners een heldere koers vaart. De komende periode, waar meer investeringsruimte is, wil ik mij gaan inzetten voor het versterken van de werkgelegenheid en het verbeteren van het onderhoud van de openbare ruimte met name het openbaar groen.

Bert Roetert

In 1952 ben ik geboren op de boerderij in Diepenveen. Ik heb 2 kinderen en 5 kleinkinderen.
Na de middelbare school heb de nodige horeca-opleidingen gevolgd en daarna ben ik op meerdere plaatsen in het land in deze sector werkzaam geweest. In 1995 heb ik Restaurant de Roetertshof in Diepenveen opgezet, dat ik 18 jaar met veel liefde heb gerund. Op dit moment ben ik ondersteunend werkzaam in Nieuw Roeterts Hof en Brasserie Zonnig in Diepenveen. Daarnaast ben ik bestuurlijk verbonden aan onder meer de Sociëteit De Hereeniging Deventer.
Ik vind het belangrijk dat de leefbaarheid en de regelgeving voor alle doelgroepen binnen de gemeente, in ‘samenhang’ met de regio op adequate en snelle wijze georganiseerd blijven. Belangrijke voorwaarden daarvoor zijn voor mij deregulatie, duidelijkheid en transparantie. Gemeentebelang spreekt mij voornamelijk aan omdat de ‘basis’ van de partij op het platteland ligt. Vandaaruit wordt beleid nagestreefd, waarbij betrokkenheid en initiatieven van bewoners uit wijk en dorp bepalend zijn.
De komende jaren wil ik samen met een gedreven fractie werken aan het blijven onderhouden van een zo groot mogelijke leefbaarheid voor alle doelgroepen binnen de gemeente Deventer. Mijn interesse gaat vooral ook uit naar jeugd, sport, (gezonde) voeding, horeca, recreatie en toerisme.

Bas van Swigchem

Ik ben getrouwd en vader van drie kinderen. Ons huis staat op Lettels grondgebied, maar ook de contacten met Bathmen zijn zeer nauw. Mijn beroepsgebied bevindt zich al bijna 40 jaar in de groene leefomgeving. Van die 40 jaar ben ik ruim 30 jaar zelfstandig, eerst als hovenier en de laatste jaren voornamelijk in projecten met onderwijs en bedrijfsleven. Mensen omschrijven mij vaak als nuchter en praktisch ingesteld.
Ik vind lokale politiek belangrijk omdat die zorgt voor een goede balans. Landelijke politieke items sluiten lang niet altijd aan bij de plaatselijke omstandigheden. Daarentegen zijn er ook lokale thema's die meer specifieke aandacht mogen hebben en niet altijd passen bij landelijk beleid.
Gemeentebelang is een partij zonder landelijke ambities. Wij toetsen alle politieke issues aan de lokale omstandigheden. Ik voel me hier goed bij thuis en daarom onderschrijf ik graag de idealen van Gemeentebelang zoals die zijn vastgelegd in het verkiezingsprogramma.
Omdat de leefomgeving mijn professie is, hoop ik daar mijn kennis en invloed ook na de verkiezingen positief te kunnen inbrengen. Er liggen hier nog veel uitdagingen. Daarnaast heeft burgerparticipatie mijn interesse. De combinatie daarvan met leefomgeving biedt nog veel mogelijkheden. Ik hoop ook daar mijn steentje aan te kunnen bijdragen. Verder vind ik het een verplichting dat we de politieke keuzes duidelijk kunnen uitleggen aan onze inwoners. Ook daar wil ik graag ondersteunend in zijn.

Erik Smeenk

Ik ben 51 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. In het dagelijks leven ben ik hoofdgreenkeeper op de Hattemse Golfclub. Daarnaast zit ik namens Sallandse Gemeentebelangen in het Algemeen Bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta. Ook ben lokaal actief in het dorp Diepenveen en omgeving. Ik zet me onder meer in voor het Oranjecomité Diepenveen, de Rommelmarkt Diepenveen, VV Diepenveen, het opbouwteam muziekkoepel Diepenveen en help bij schaatswedstrijden in De Scheg.
Lokale politiek heeft een belangrijke taak binnen het gemeentelijke bestel. De lokale partijen weten precies wat er leeft en gebeurt. Zij kunnen hier wat mee zonder dat er invloed is of regels zijn vanuit de landelijke politiek. De lijnen zijn kort en doeltreffend bij de lokale politiek, vandaar hun kracht. Gemeentebelang is een club van doeners. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Openheid is een kenmerk van deze club. Het is de partij die de belangen van de buitengebieden en dorpen hoog in het vaandel heeft.
Ik wil mij de komende jaren inzetten voor het belang van de buitengebieden en dorpen zonder de stad uit het oog te verliezen. Het is voor elkaar en met elkaar. De één kan niet zonder de ander, dit mogen we niet vergeten. Sport heeft ook een plek in mijn hart. Goede voorwaarden voor sporters in de gemeente Deventer behouden of creëren, staat hoog op mijn lijst van dingen to do. Zorgen dat de politiek nog betere verbinding krijgt met de samenleving. Zorgen dat je zichtbaar en benaderbaar bent als vertegenwoordiger van het bestuur van de gemeente.

Erik Stegink

Ik ben geboren op 8 april 1967 in de huidige gemeente Deventer, Bathmen om precies te zijn. Daar woon ik nog steeds. Ik ben gehuwd met Paula en in het dagelijks leven agrarisch ondernemer. Ik zet me met veel passie in voor innovatieve vernieuwingen binnen onze sector. Sinds 1994 ben ik raadslid, eerst in de gemeente Bathmen, en sinds de herindeling maak ik deel uit van de Deventer gemeenteraad. Hier zit ik ook in het presidium. Daarnaast zit ik in het bestuur van AB Oost (een groot uitzendbureau) en ben ik actief in verenigingsleven. Ook zet ik me in voor de promotie van de agrarische sector. Ik vind het belangrijk om midden in de samenleving te staan om van daaruit politiek te bedrijven. Mijn motto is dan ook: Blijf je zelf en "do ma gewoon dan dooi a gek genog".

 

Door mijn eigen ervaringen als ondernemer heb ik de huidige overvloedige regelgeving vervloekt. In de komende raadsperiode wil ik gaan voor verdere deregulatie voor inwoners en ondernemers. Minder regels en waar kan meer vrijheid voor het ondernemerschap.

Ik vind dat Deventer een gemeente is en zich niet alleen als stad moet profileren. De kracht van de stad ligt ook op het platteland. Dit zal ik met name in de ruimtelijke ordenings- en veiligheidsaspecten meer aan de orde willen laten komen.

Ook blijf ik mij inzetten om het pluriforme karakter van de hele gemeente tot zijn recht te laten komen. Daarnaast wil ik het vrijwilligerswerk blijven ondersteunen en stimuleren. We moeten trots zijn op al die vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor de samenleving. Bijvoorbeeld in de zorg, de sport of in het verenigingsleven.

 

Samen met mijn fractiegenoten blijf ik eraan werken dat iedereen gezond en welvarend in de prachtige gemeente Deventer kan wonen en werken. Een gemeente waar we trots op mogen zijn!

Louise Trompert-Vrielink

Mijn naam is Louise Trompert. Ik ben 58 jaar. Ik ben geboren en getogen in Averlo en heb daar samen met mijn man en zonen een melkveebedrijf.
Ik interesseer me voor de lokale politiek omdat die een ieder raakt. Het gebeurt allemaal bijna letterlijk in je achtertuin. Bij gemeenteraadsverkiezingen kun je spreken over de menselijke maat. Sinds vijf jaar ben ik secretaris van Gemeentebelang, daarvoor was ik al jaren lid. Ik sta nu weer op de lijst en wil mijn steentje bijdragen aan de verbinding tussen stad en dorpen en me ook inzetten voor de leefbaarheid van het platteland.

Rafaat Alebate

Mijn naam is Rafaat Alebate, ik ben 43 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. Sinds 2000 ben ik inwoner van Bathmen. In het dagelijks leven ben ik ICT-deskundige/Informatiemanager bij het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.
Nadat ik uit Irak ben gevlucht voor het toenmalige regime, ben ik in Bathmen gastvrij onthaald. Ik heb woonruimte gekregen en ben goed begeleid in het integratieproces. Ik heb de nodige cursussen gevolgd, waarna ik het Nederlanderschap heb gekregen. Dat heeft veel voor mij betekend en het betekent nog steeds veel voor mij. Wij voelen ons goed opgenomen in de Bathmense gemeenschap en ervaren hoe fijn het is om goede buren en vrienden te hebben die ons met raad en daad bijstaan.
Mijn professionele en maatschappelijke ervaringen hebben mij veel geleerd en het nodige gebracht. Die ervaringen wil ik nu delen en ten goede laten komen aan de gemeenschap in de vorm van een lidmaatschap van de steunfractie. Ik vind een lokale partij belangrijk omdat hier niet de uitgangspunten van een landelijke partij voorop staan. Ik wil opkomen voor de belangen van alle inwoners. Het kan daarbij specifiek gaan om zaken als leefbaarheid, welzijn, wonen, veiligheid, armoede of zorg. Zo wil ik een bijdrage leveren aan de gemeenschap en kan ik iets terug kan doen voor de hulp en warmte die wij hebben gekregen en nog steeds ervaren.

Willem Roetert

Mijn naam is Willem Roetert. Ik ben 31 jaar oud en geboren en getogen in Diepenveen. Ik ben getrouwd en vader van twee jonge kinderen. In het dagelijks leven werk ik als woningmakelaar bij ten Hag makelaars in Deventer.
Ik interesseer mij voor lokale politiek omdat deze beslissingen neemt die van invloed zijn op je dagelijks leven, zowel zakelijk als privé. Gemeentebelang is mijn partij omdat deze zegt wat ze doet, duidelijke standpunten heeft en vooral gezond verstand gebruikt. Er wordt niet meer uitgegeven dan er binnenkomt.
Ik wil me de komende jaren inzetten voor de leefbaarheid in de dorpen, natuurlijk ook in Diepenveen. Ik wil oog hebben voor de jeugd. Ook ga ik voor een leefbare stad met voldoende culturele activiteiten.

Elleke Brinkman

Mijn naam is Elleke Brinkman, ik ben 47 jaar oud en woon in Okkenbroek. Ik sta op de lijst van Gemeentebelang omdat deze partij zich sterk maakt voor het behoud van de voorzieningen in de hele gemeente. Ik zet me graag in voor de leefbaarheid in de dorpen en wil de cultuurhistorie van Deventer en omgeving beter op de kaart zetten.

Gerben Beunk

Ik ben Gerben Beunk, ben 29 jaar en woon samen met mijn vriendin in Bathmen. In ben werkzaam bij de gemeente Winterswijk als beleidsmedewerker Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling. Daarnaast ben ik al veel jaren actief in het verenigingsleven in (Loo-)Bathmen.
Voor iedereen is het belangrijk om in een prettige omgeving te wonen, te werken of te verblijven. De lokale politiek kan een belangrijke bijdrage leveren om dit mogelijk te maken. Gemeentebelang is voor mij de partij die met gezond verstand, verantwoord financieel beleid en lokale kennis invulling geeft aan de vele opgaven in de gemeente Deventer.
Ik wil me graag inzetten voor een woningvoorraad die aansluit bij de behoefte in zowel de stad als in de kernen. Daarnaast zal op korte en lange termijn door woningeigenaren flink geïnvesteerd moeten worden: verduurzamen, levensloopbestendig maken en het gebruik van andere verwarmingsbronnen. In het buitengebied zal de komende jaren bovendien veel agrarische bebouwing vrijkomen. De gemeente Deventer kan hierin stimuleren, faciliteren en partijen bij elkaar brengen om tot oplossingen te komen. Daarnaast wil ik me inzetten voor het behoud van voorzieningen die aansluiten op de behoefte in de wijken en dorpen, zodat 'ontmoeten' juist in de huidige tijd gestimuleerd wordt.

Alexander Gregory

“Een nuchtere Diepenvener met een gezichtsveld dat verder reikt dan de directe omgeving”, dat is zoals ik door veel mensen wordt gezien en dat klopt eigenlijk wel. Ik interesseer me voor veel dingen. Ook voor de lokale politiek. Samen werken aan goede voorzieningen voor alle inwoners en het voeren van een verantwoord beleid zonder de beperkingen van een te algemeen, door een landelijke partij opgelegd partijprogramma. Dat staat mij bijzonder aan. Gemeentebelang is de partij die goed bij mij past. Wij zijn nuchtere mensen die de belangen van alle inwoners behartigen en een gezond financiële beleid voeren. Ik wil me de komende jaren inzetten voor een verstandig ingerichte leefomgeving met mogelijkheden voor oude en nieuwe initiatieven.

Karin Tempelman

Ik ben Karin Tempelman, woon in Loo, ben getrouwd en moeder van twee kleine kinderen. Ik ben breed geïnteresseerd, positief kritisch en sta met beide benen op de grond.
Doordat het Rijk en de provincie steeds meer taken bij gemeenten neerleggen, kan de lokale politiek veel meer invloed uitoefenen op veel onderwerpen die onze inwoners raken. Gemeentebelang staat voor het zorgvuldig omgaan met financiën en heeft een fris en nuchter oog voor de verschillende belangen van de inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers. Van de stad, de dorpen en het buitengebied. Ik ben daarom al lang lid van deze partij, heb ook op de vorige kieslijst gestaan en maak al jaren deel uit van het bestuur.
De komende jaren wil ik me inzetten voor een prachtige gemeente, waarin het fijn wonen en leven is. Leefbaarheid op het platteland en in de stad vind ik van groot belang!

Luuk Hettinga

Ik ben getrouwd en vader van twee kinderen. Samen wonen we prettig in de Vijfhoek. Ik heb een brede belangstelling en ben graag veelzijdig bezig. Ook in de lokale politiek. Hier gaat het om onderwerpen die mensen direct aangaan.
Ik ben bestuurslid van Gemeentebelang en sta nu voor de tweede keer op de kieslijst. Gemeentebelang spreekt me aan omdat het een no-nonsense partij is, met scherp oog voor detail. We gaan voor een goed gemeentelijk bestuur en daar wil ook ik de komende vier jaar graag een bijdrage aan leveren.

Barbara Wartena

Sinds 1982 wonen wij met enorm veel plezier op het platteland in Loo-Bathmen. Ik ben getrouwd, heb 2 dochters, een zoon en sinds mei vorig jaar ook een kleinzoon. Ik heb gestudeerd aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische school in Velp (nu Hogeschool Larenstein). Na mijn afstuderen ben ik 32 jaar in dienst geweest van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Toen de regionale kantoren in 2012 gesloten werden, heb ik besloten mijn werkzame leven af te sluiten. Ik ben op zoek gegaan naar andere zinvolle invulling van mijn tijd. Zo ben ik vrijwilliger bij Humanitas en actief lid van Rotaryclub de Schipbeek.
Lokale politiek is belangrijk omdat het je de mogelijkheid geeft om in je eigen omgeving de samenleving te verbeteren. Dat kan over natuur gaan, maar ook over parkeerbeleid, sociale vraagstukken, wonen en werken of nog wat anders.
Gemeentebelang is een partij waar mensen met passie en met beide benen op de grond actief zijn, zonder veel macht naar zichzelf toe te willen trekken. Want daar heb ik een hekel aan: Mensen die voor hun eigen machtspositie gaan. Dat ben ik gelukkig bij Gemeentebelang nog niet tegen gekomen. Integendeel: De mensen zijn met veel inzet en bezieling bezig voor hun omgeving en de mensen om hen heen.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat Gemeentebelang een verantwoord en gezond financieel beleid nastreeft met een sluitende begroting.

Vanuit mijn eigen werkachtergrond bij het ministerie van LNV én mijn eigen ervaring als bewoner van het platteland, zou ik me graag willen inzetten voor de thema’s die betrekking hebben op een verbeterde situatie en ontwikkeling van het platteland en de dorpen, op alle terreinen.

Arnaud Faddegon

Ik ben werkzaam in de Financiële Software Sector. Ik woon al 51 jaar in Deventer en ben altijd geïnteresseerd geweest in het bestuur van onze mooie stad. Lokale politiek heeft een directe invloed op de leef- en werkomgeving van mensen. Veel landelijke overheidsverantwoordelijkheid is naar de gemeente gegaan. Lokale politiek is daarom vandaag de dag belangrijker dan ooit.
Gezonde financiën, geen overbodige regels, goede zorg en voorzieningen dicht bij mensen. Dat zijn de punten die me het meest aanspreken bij Gemeentebelang. Ik wil graag achter de schermen van deze partij meedenken hoe het huidige financiële beleid van Deventer kan worden gewaarborgd. Voor de inwoners van Deventer wil ik een aanspreekpunt en ambassadeur zijn van de standpunten van Gemeentebelang.

Ton Koot

Mijn naam is Ton Koot. Ik ben jarenlang raadslid voor Gemeentebelang geweest. Nog steeds sta ik volledig achter de idealen en heb ik bewondering voor het harde werk dat door fractie en bestuur wordt verricht. Mijn advies aan iedereen is dan ook: Stem Gemeentebelang, lijst 1.  Dat moet in mijn ogen ook zo blijven.

Gemeentebelang Deventer