Auteur: Erik Stegink

Super gedaan  inwoners van Bathmen en Liesbeth Grijsen. Na meer dan 3 jaar en mede ondersteuning via motie van Gemeentebelang Deventer krijgt Bathmen nu minder geluidsoverlast. De geluidsschermen worden 3 meter hoog met aan beide zijden klimplanten. Richting het oosten verloopt het scherm verder van...

Is de Japanse Duizendknoop eetbaar?We kunnen melden dat B&W en de raad twee gerechten gegeten hebben waarin de Japanse Duizendknoop verwerkt is en er werd van gesmuld. De Japanse Duizendknoop is een beruchte plant geworden omdat de plant moeilijk uit te roeien is. In november 2018...

Schriftelijke vragen artikel 46Stagnatie economische ontwikkelingen door afwijzen PAS Deventer, 2 september 2019   Geacht college, Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag...

De voltallige raad stemde tijdens de vergadering van woensdag 26 september voor de motie van Gemeentebelang die het mogelijk moet maken dat ook scholen,(sport)verenigingen en organisaties van evenementen hun afval gescheiden kunnen aanleveren. Wethouder Verhaar zal snel met de aanbevelingen aan de slag gaan. Zie hieronder...

De gemeente Deventer doet het goed als het gaat om afvalscheiding. Door het apart inzamelen van herbruikbare stoffen als glas, oud papier, PMD (plastic) en GFT door Circulus Berkel neemt de hoeveelheid restafval al jaren af. Dit is goed voor het milieu en goed voor...

Gemeentebelang heeft het college van B en W een positief advies gegeven over een nieuw te vestigen geitenbedrijf in Lettele. We hebben ons daarbij gebaseerd op de informatie die wij tijdens verschillende voorbereidende sessies hebben gekregen over de voor- en nadelen van een geitenbedrijf, met...

Geluidswal Bathmen Op initiatief van Gemeentebelang, gesteund door de fracties CDA, PvdA, D66 en VVD, buigt de raad zich vanavond over een motie over de geluidshinder door de A1 ter hoogte van Bathmen. Vanuit de bevolking zijn de afgelopen jaren veel acties ondernomen om de overlast...

ErikOp bezoek geweest in Zandweerd

In het kader van de maandelijkse inloopavonden ging Gemeentebelang op maandag 20 februari op bezoek in Zandweerd. Meerdere mensen kwamen op onze uitnodiging af om in...

ErikGemeentebelang ondersteunt laarzenactie

Gemeentebelang Deventer ondersteunt het initiatief van agrariërs uit Deventer en omgeving voor het invoeren van fosfaatrechten....