Auteur: Erik Stegink

Super gedaan  inwoners van Bathmen en Liesbeth Grijsen. Na meer dan 3 jaar en mede ondersteuning via motie van Gemeentebelang Deventer krijgt Bathmen nu minder geluidsoverlast. De geluidsschermen worden 3 meter hoog met aan beide zijden klimplanten. Richting het oosten verloopt het scherm verder van...

Gemeentebelang vraagt mening burger aan vooravond energietransitie DEVENTER – Gemeentebelang Deventer roept burgers op hun mening te geven over de aanpassingen die nodig zijn om de stad energieneutraal te maken. Maandag 24 februari aanstaande houdt de partij een info-, forum- en thema-avond in Lettele over de...

Is de Japanse Duizendknoop eetbaar?We kunnen melden dat B&W en de raad twee gerechten gegeten hebben waarin de Japanse Duizendknoop verwerkt is en er werd van gesmuld. De Japanse Duizendknoop is een beruchte plant geworden omdat de plant moeilijk uit te roeien is. In november 2018...

Schriftelijke vragen artikel 46Stagnatie economische ontwikkelingen door afwijzen PAS Deventer, 2 september 2019   Geacht college, Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag...

De gemeente raad organiseert voor de derde keer een Motiemarkt. Op deze markt kan iedereen die in Deventer woont, werkt of actief is, ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht brengen van de raadsleden. En dat kan over elk onderwerp gaan.De motie markt...

De voltallige raad stemde tijdens de vergadering van woensdag 26 september voor de motie van Gemeentebelang die het mogelijk moet maken dat ook scholen,(sport)verenigingen en organisaties van evenementen hun afval gescheiden kunnen aanleveren. Wethouder Verhaar zal snel met de aanbevelingen aan de slag gaan. Zie hieronder...

De gemeente Deventer doet het goed als het gaat om afvalscheiding. Door het apart inzamelen van herbruikbare stoffen als glas, oud papier, PMD (plastic) en GFT door Circulus Berkel neemt de hoeveelheid restafval al jaren af. Dit is goed voor het milieu en goed voor...

Gemeentebelang heeft bij het College om aandacht gevraagd voor verkeersergenissen op lokale wegen. In de afgelopen periode zijn er met name in het buitengebied extra verkeersdrempels aangelegd. Gemeentebelang hecht er waarde aan dat deze daadwerkelijk een functie hebben, maar heeft twijfel of dit op alle plekken het geval is....