Auteur: Erik Smeenk

Het is verstandig dat het college ervoor gekozen heeft om spek op de ribben te behouden door het maken van verschillende reserveringen in de begroting. Daarnaast zijn er forse ambities en gelijktijdig een gebrek aan capaciteit. Dit vraagt om slimme keuzes en prioritering. Onze oproep...

Onlangs kreeg Erik Smeenk Fractievoorzitter Gemeentebelang Deventer één van de 1e exemplaren van het boek “Raadswerk in de grote stad” uitgereikt. Hij verleende zijn medewerking aan de totstandkoming van dit boek door één van de geïnterviewde raadsleden te zijn…….Raadsleden vertellen in deze gesprekken vooral hoe...

Geachte voozitterr, Het gaat snel, dit zijn alweer de laatste begrotingsbehandelingen voor dat er verkiezingen zijn en er een nieuwe raadsperiode aanbreekt. Voor ons ligt een naar onze mening mooie evenwichtige begroting. Dank aan college en organisatie. Corona is nog steeds prominent aanwezig in onze samenleving....

Sinds de publicatie van focusgebieden is er in Deventer veel discussie over windmolens. Focusgebieden zijn aangewezen voor de Regionale Energie Strategie. Maar wat is dit eigenlijk? Het Rijk heeft beslist dat elke regio dit jaar moet komen met een bod voor het winnen van energie, dit...