Auteur: Erik Smeenk

Een jaar na de geweldige verkiezingsuitslag bij 'Kanaal Sociaal'Onderweg naar belangrijke doelen is het goed om regelmatig te reflecteren en evalueren. Intern en in de raadszaal doen we dat dan ook met regelmaat, maar het komt niet zo vaak voor dat we dat tijdens een...

Het is verstandig dat het college ervoor gekozen heeft om spek op de ribben te behouden door het maken van verschillende reserveringen in de begroting. Daarnaast zijn er forse ambities en gelijktijdig een gebrek aan capaciteit. Dit vraagt om slimme keuzes en prioritering. Onze oproep...

Op woensdag 22 juni was de oordeelsvormende raadstafel over de implementatie Omgevingswet. Vooralsnog is nu voorzien dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zal treden. Uitstel is bij deze implementatie echter geen uitzondering meer. Met de invoering van de Omgevingswet verandert een aantal regels...

Onlangs kreeg Erik Smeenk Fractievoorzitter Gemeentebelang Deventer één van de 1e exemplaren van het boek “Raadswerk in de grote stad” uitgereikt. Hij verleende zijn medewerking aan de totstandkoming van dit boek door één van de geïnterviewde raadsleden te zijn…….Raadsleden vertellen in deze gesprekken vooral hoe...

Geachte voozitterr, Het gaat snel, dit zijn alweer de laatste begrotingsbehandelingen voor dat er verkiezingen zijn en er een nieuwe raadsperiode aanbreekt. Voor ons ligt een naar onze mening mooie evenwichtige begroting. Dank aan college en organisatie. Corona is nog steeds prominent aanwezig in onze samenleving....

Sinds de publicatie van focusgebieden is er in Deventer veel discussie over windmolens. Focusgebieden zijn aangewezen voor de Regionale Energie Strategie. Maar wat is dit eigenlijk? Het Rijk heeft beslist dat elke regio dit jaar moet komen met een bod voor het winnen van energie, dit...

In deze bijzondere tijd ligt er een sluitende Meerjarenbegroting. Daarbij sluiten we onze ogen niet voor de stevige knelpunten die er vanwege de Corona Crisis nog op ons afkomen. Hierbij hopen we dat het Covid 19 virus snel onder controle komt en er zo weer...

Woensdag 1 juli was de laatste raadsvergadering voor de zomer. Tijd voor vakantie en zinnen verzetten, na een bewogen afgelopen half jaar. De Coronacrisis heeft en had veel impact op de samenleving, zo ook op het raadswerk en op onze fractie. Door digitale vergaderingen en...

Geachte voorzitter en collega’s, Om te beginnen willen we in deze bijzondere tijd kort stil staan bij alle mensen in onze gemeente die ziek zijn geweest, of die iemand in hun directe omgeving hebben verloren aan COVID-19. We wensen hen veel sterkte toe. Het is een bijzondere...