Auteur: Harry Ten Have

Kies voor lokaal maatwerk bij waterbelangenLokale partijen in het werkgebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, tussen Assen en Deventer, werken al jaren samen in Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel. Gemeentebelang Deventer was grondlegger van deze samenwerking die staat voor lokaal maatwerk bij waterbelangen.Harry ten Have uit Schalkhaar...

De Japanse duizendknoop (JDK) is vanwege zijn schoonheid naar Nederland gehaald. De plant is mooi, maar groeit gestaag en heeft erg sterke wortels. Deze kunnen schade veroorzaken aan wegen, woningen en andere bouwwerken.De sterk en welig tierende plant komt op ruim 500 plekken in Deventer...

Onderstaande vragen zijn door Gemeentebelang ingediend. Schriftelijke vragen artikel 46 RvOonkruidbestrijding op verhardingenDeventer, 11 september 2019   Geacht college, Na het beĆ«indigen van het gebruik van chemische middelen bij de onkruidbestrijding in 2014 is in 2017 structureel extra geld beschikbaar gesteld om het gewenste onderhoudsniveau te behalen. Hierover zijn...

Column van Harry Ten Have in de krant InSchalkhaar.In de column besteed Harry aandacht aan ontwikkelingen die van belang zijn voor Schalkhaar. Ontwikkeling Linderveld (Schalkhaar Noordoost) In 2017 is een klein gedeelte van de agrarische percelen Linderveld door de gemeente verkocht op basis van inschrijving aan boeren...

EĆ©n van onze wensen in het verkiezingsprogramma is het aanpassen van het Rood voor Rood-beleid. De huidige regeling werd door velen als star en ingewikkeld ervaren. Woensdagavond stemde een grote meerderheid van de raad in met een ruimer beleid. De nieuwe regeling is ook noodzakelijk...

De bouw van filmtheater De Viking kan verder. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad stemde gisteravond in met een derde extra krediet, deze keer van ruim 1,2 miljoen euro. Ook Gemeentebelang stemde voor de nieuwe lening. We zijn altijd erg...

Na jaren is er eindelijk groen licht voor nieuwbouw op de Rabobank-locatie in Bathmen. Op de plek wordt Ć©Ć©n pand gebouwd, dat ruimte biedt aan tien appartementen.

...

Gemeentebelang is blij met het opstarten van een tweede ronde bij de verkoop van gronden op het Linderveld. We hebben het proces nauwlettend gevolgd en ons ingezet voor gelijke kansen voor alle belangstellenden en het correct toepassen...

Sinds maart vorig jaar mag onkruid op verhardingen in de openbare ruimte niet meer met chemische middelen worden bestreden. De gevolgen van dit verbod zijn heel groot. Alternatieve bestrijdingsmethoden als borstelen, vegen, branden of behandeling met heet water zijn veel duurder, maar bovenal minder effectief....