Auteur: Liesbeth Grijsen

De gemeente Deventer heeft 5 wethouders in het college. Iedere wethouder heeft een aantal zaken in zijn of haar portefeuille, maar een wethouder is ook verantwoordelijk voor een wijk in de gemeente. Wethouder Liesbeth Grijsen zit namens Gemeentebelang in de raad en is wijkwethouder voor...

Na een intensieve periode, al gestart voor de verkiezingen in maart is een coalitieakkoord gesloten met Gemeentebelang, PvdA, GroenLInks, D66 en CDA. De partijen hebben elkaar gevonden in de belangrijkste ambitie, met Lef en Liefde voor Deventer. Gezamenlijke ambitie is er om de economie te...

In de Algemene Ledenvergadering op 13 november is de kieslijst van Gemeentebelang Deventer vastgesteld. In de top tien staan mensen met ruime raadservaring, maar ook enkele nieuwkomers. Een mooie mix, verdeeld over de verschillende windstreken van de...

LiesbethHet Verschil

In de Tweede Wereldoorlog waren er studenten aan de Middelbare Koloniale Landbouwschool in Deventer die uit protest en uit solidariteit met joodse medestudenten ook een jodenster gingen dragen. Deze...

NL Doet In onze gemeente zijn veel vrijwilligers actief. Samen zorgen ze er onder meer voor dat sportverenigingen goed functioneren, buurthuizen het hart van de buurt blijven en ouderen niet vereenzamen. Eenmaal per jaar wordt vrijwilligerswerk in het zonnetje gezet met NL Doet. Voor NL Doet...

LiesbethSpoorse zaken

Deventer is geregeld in het nieuws als het gaat over het spoor. En dat is niet voor niets. Sinds besloten is dat er in West-Nederland voorrang wordt gegeven aan...

Sneller en makkelijker Afgelopen woensdag is in de tweede kamer de Omgevingswet aangenomen. De wet wordt in 2018 van kracht en vanaf dat moment is er geen bestemmingsplan meer. Er komt een omgevingsplan, waarin veel meer regels over archeologie, milieu, geluidshinder, bouwmogelijkheden zijn vastgelegd in een...

Begroting 2015 Vorige maand heeft de gemeenteraad de begroting 2015 aangenomen. Hierin staat een solide financieel beleid centraal. Eén van de afspraken die we bij de vorming van het nieuwe college met onze partners CDA, PvdA en D66 hebben gemaakt. En dat moet ook wel. In...

LiesbethKosten kamsalamanderbrug

De afgelopen dagen is er veel over de Salamanderbrug over het  Overijssels Kanaal gesproken. Gemeentebelang heeft tot drie keer toe vragen aan het College moeten stellen om de ware kosten van het omstreden...