Auteur: Marcel Elferink

Vandaag praat en stemt de gemeenteraad over de begroting voor het komende jaar. Als grootste fractie mocht Gemeentebelang de aftrap verzorgen. Lees hier de tekst waarmee Marcel Elferink de Algemene Beschouwingen opende...

MarcelFilmtheater de Viking

Er komt op korte termijn duidelijkheid over de extra kosten voor filmtheater de Viking. Totdat die duidelijkheid is, worden er geen extra kosten meer gemaakt. Dat heeft de...

MarcelGemeentebelang blij met aangenomen begroting!

De begroting 2016 is op woensdag 11 november met grote meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. Het college bestaande uit D66, PvdA, CDA en Gemeentebelang heeft wederom een structureel sluitende begroting...

MarcelZomer & Reces

Na de hectiek van het afgelopen politieke seizoen ligt de gemeente bestuurlijk tot begin september plat. Geen geplande vergaderingen van de gemeenteraad, even geen vergaderdruk met de daarbij horende berg...

MArcelControlerende positie raadsleden verbeterd

De raad buigt zich over twee weken over een raadsvoorstel, dat door Marcel Elferink is ingediend. Het voorstel schept mogelijkheid en kaders voor het inwinnen van deskundig advies bij stukken met...

MArcelGrote opschoning! De Deventer gemeenteraad heeft op woensdag 28 januari besloten om de vertrouwelijkheid op meer dan twintig dossiers op te heffen. Gemeentebelang zet zich al jaren in voor een transparanter...

MArcelNieuwe afspraken over geheimhouding nabij

Namens de fractie ben ik al geruime tijd bezig met “geheimhoudingen”. Op gebruikelijke en soms ook ongebruikelijke weg heb ik geprobeerd om schijnbaar willekeurig opgelegde status van vertrouwelijkheid op bepaalde...

MArcelGeheimhouding deels opgeheven.

Gemeentebelang is erg blij dat het gemeentebestuur van Deventer een deel van tot nu toe geheime stukken openbaar wil maken. De fractie zet zich al jaren in voor meer transparantie. Zo is...

MArcelBegrotingsdebat

Vanmiddag en vanavond (woensdag 12 november) buigt de gemeenteraad zich over de begroting voor het jaar 2015. De eerste begroting in een nieuwe bestuursperiode, waarin Gemeentebelang de grootste fractie van Deventer is.

Marcel Elferink wees...

MarcelUitspraak Raad van State: Niet alles beantwoord, wel positief!

De Raad van State heeft het hoger beroep van Marcel Elferink gegrond verklaard. Volgens de RvS had het college van burgemeester en wethouders niet over het...