Auteur: Marco Schoemans

Gemeentebelang is zeer geschrokken over alle berichten over Werkmakelaar Oost. De verhalen die boven komen, zijn rondom schokkend. We hebben dan ook ingestemd met een onderzoek naar de achtergronden. Dat betekent niet dat we achterover leunen en de conclusies afwachten. Nu al blijkt dat het...

De vervoerscentrale PlusOV regelt voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen, Heerde en Hattem het speciaal leerlingen-, dagbestedings- en ouderenvervoer. De Deventer gemeenteraad heeft in 2015 tot de samenwerking besloten omdat het vervoer op deze manier goedkoper en beter zou kunnen...

Er zijn in de gemeente Deventer verschillende initiatieven om kinderen in armoede te helpen. Maar wat gebeurt er als het geld op is? In een motie op initiatief van Gemeentebelang (ingediend of mede-ingediend door alle fracties) is...

Persbericht 26-06-2017 Onafhankelijk klachtenpunt voor uitkeringsgerechtigden Gemeentebelang en Deventer Sociaal dringen aan op het instellen van een onpartijdige instantie voor het afhandelen van klachten over Deventer Werktalent en inkomensondersteuning. In een motie, die aanstaande woensdag in de raad wordt behandeld, geven de partijen aan dat de huidige klachtenprocedure...

MarcoGemeentebelang houdt vinger aan de pols bij Deventer Werktalent

Gemeentebelang blijft zich ook na de beantwoording van onze vragen door het College zorgen maken over de hulp die Deventer Werktalent (DWT)...

MarcoRegelarme bijstand

Op 19 oktober zou tijdens de raadsvergadering gesproken worden over een zogenaamde regelarme bijstand. Door het uitlopen van andere agendapunten is het onderwerp doorgeschoven naar een volgende vergadering. Jammer,...

MarcoRust in ’t Hemeltje!

 Het lijkt de Stichting IJssellandschap niet gelukt te zijn om voldoende draagvlak te creëren bij omwonenden van landgoed ’t Hemeltje voor het plan van een natuurbegraafplaats. Daarom roept Gemeentebelang...

MarcoVooralsnog  geen wietexperiment in Deventer

Op het laatste moment hebben D66 en de mede-indieners de motie over het experimenteren met gecontroleerde wietteelt teruggetrokken. De betrokken fracties willen zich...

MarcoIedereen in beeld!

Afgelopen week heeft de raad zich in de laatste bijeenkomst voor het zomerreces bezig gehouden met de voorjaarsnota. De meeste aandacht ging uit naar de bezuinigingen die de gemeente Deventer...