Auteur: Marco Schoemans

Gisteravond heeft de gemeenteraad uitgebreid gepraat over het rapport van Twynstra Gudde over Werkmakelaar Oost. Dat bedrijf vestigde zich twee jaar geleden in Deventer en kreeg van de gemeente subsidie voor iedere medewerker die vanuit de bijstand aan het werk kwam. Het werd een fiasco....

Gemeentebelang is zeer geschrokken over alle berichten over Werkmakelaar Oost. De verhalen die boven komen, zijn rondom schokkend. We hebben dan ook ingestemd met een onderzoek naar de achtergronden. Dat betekent niet dat we achterover leunen en de conclusies afwachten. Nu al blijkt dat het...

De vervoerscentrale PlusOV regelt voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen, Heerde en Hattem het speciaal leerlingen-, dagbestedings- en ouderenvervoer. De Deventer gemeenteraad heeft in 2015 tot de samenwerking besloten omdat het vervoer op deze manier goedkoper en beter zou kunnen...

Op initiatief van Gemeentebelang en Deventer Sociaal heeft de raad enkele maanden geleden unaniem om een onafhankelijke behandelaar voor klachten over Deventer Werktalent gevraagd. Vandaag is bekend geworden dat Frederik Schaafsma deze taak op zich neemt.

...

Er zijn in de gemeente Deventer verschillende initiatieven om kinderen in armoede te helpen. Maar wat gebeurt er als het geld op is? In een motie op initiatief van Gemeentebelang (ingediend of mede-ingediend door alle fracties) is...

MarcoAangenomen!

Er komt een onpartijdige instantie voor het afhandelen van klachten over Deventer Werktalent en inkomensondersteuning. Alle raadsfracties steunden het voorstel van Marco...

Persbericht 26-06-2017 Onafhankelijk klachtenpunt voor uitkeringsgerechtigden Gemeentebelang en Deventer Sociaal dringen aan op het instellen van een onpartijdige instantie voor het afhandelen van klachten over Deventer Werktalent en inkomensondersteuning. In een motie, die aanstaande woensdag in de raad wordt behandeld, geven de partijen aan dat de huidige klachtenprocedure...

MarcoVragen over klachtenafhandeling Sociaal Domein

Op donderdag 2 maart 2017 is het onderzoek van de ombudsman naar de klachtbehandeling in het sociaal domein gepubliceerd. Dit onderzoek gaat in op de problemen...

MarcoGemeentebelang houdt vinger aan de pols bij Deventer Werktalent

Gemeentebelang blijft zich ook na de beantwoording van onze vragen door het College zorgen maken over de hulp die Deventer Werktalent (DWT)...