Auteur: Peter Onvlee

Energie(k) Deventer, experts en burgers samen in gesprek……… Met een geweldige opkomst van 200 personen had Gemeentebelang op 24 februari jl. in de Koerkamp Lettele een info-, forum- en thema-avond georganiseerd rondom het energieplan van Deventer. Gemeentebelang vindt het belangrijk dat de inwoners geïnformeerd worden over...

***************************** UITNODIGING******************************************************************* Maak het Lagerhuisdebat mee *******************************  Ter gelegenheid van de opening van het duurzaamheidscentrum op 8 februari wordt een Lagerhuisdebat georganiseerd. Aan het debat zullen 11 scholieren deelnemen en vertegenwoordigers van de raadsfracties. De scholieren zijn lid van de debatclub van het Vlier (Etty Hillesum...

Terugkijkend naar 2019 is er veel gebeurd en in 2020 zal het zeker niet rustiger zijn. Wat vooral kenmerkend voor 2019 is geweest:De Deventer Omgevingsvisie is in december unaniem door de raad vastgesteld. In 2018 hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties intensief meegedacht en gediscussieerd....

Complimenten aan onze wethouder Liesbeth Grijsen en de ambtenaren voor het opstellen van deze begroting, waarin alle financiële afspraken van het coalitie akkoord 2018 – 2022 zijn verwerkt. Het feit dat Den Haag minder geld dan begroot aan de gemeentes geeft, heeft het sluitend maken...

In de raadsvergadering van woensdag 3 juli is de Voorjaarsnota door de raad aangenomen. De voorjaarsnota legt de contouren vast van de begroting en is de voorloper van de begroting die dit najaar aan de raad wordt voor gelegd. Alle drie de moties die Gemeentebelang...

De discussie rondom de Cultuurvisie 2019-2024, Boeien en bloeien, heeft de gemoederen in Deventer de afgelopen maanden flink bezig gehouden. Tijdens de raadsvergadering afgelopen woensdagavond, 19 juni , laaiden de gemoederen nog verder op toen een groot gedeelte van de oppositie de vergadering verliet. In...

Gemeentebelang heeft verdeeld gestemd over de realisatie van Viking in de afgelopen raadsvergadering. Ik wil graag hierover een korte toelichting geven.Het Viking dossier is van het begin af aan een lastig dossier geweest en Gemeentebelang heeft zich daarin altijd uiterst kritisch opgesteld. De raad moest...

Motie Gemeentebelang voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop als voer voor varkens De gemeenteraad van Deventer stemde unaniem in met een proef om de Japanse Duizendknoop uit roeien door de plant te voeren aan varkens.Effectief bestrijden van de Japanse Duizendknoop, op de locatie waar deze...

Burgemeester König heeft inmiddels aangifte gedaan "wegens het vermoeden van het delen van geheime informatie met externen". Dit gebeurde nadat Gemeentebelang en D66 opheldering hadden gevraagd over het lekken van vertrouwelijke informatie. Zie hier het eerder verschenen artikel over de schriftelijke vragen...

Schending vertrouwelijkheid en geheimhouding Onlangs zijn er in Deventer meerdere gevallen van het delen van vertrouwelijke informatie geconstateerd. Dagblad de Stentor beweerde zelfs in het bezit te zijn van details over een evenement dat onder geheimhouding binnen de raad besproken was. Deze gang van zaken is...