Speerpunten

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022, zijn wij druk bezig geweest met het vormen van onze raadsfractie. Deze bestaat de komende vier jaar uit negen gemeenteraadsleden en drie fractieopvolgers. Met gepaste trots presenteren wij graag hieronder onze raadsfractie en fractieopvolgers.Onze raadsfractie Liesbeth GrijsenLettele  admin21 januari, 2022...

PersberichtVandaag is het advies van de onafhankelijke informateur Joke Mengerink-Hogevonder gepresenteerd. De informateur adviseert om formatiegesprekken te starten met Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA. Het enorme verkiezingsresultaat van Gemeentebelang maakt dat deze partij twee kandidaat wethouders met veel politieke ervaring uit de gemeente Deventer beschikbaar...

Allereerst hartelijk dank voor jouw stem en vertrouwen in ons! Wij gaan ook de komende jaren weer ons uiterste best doen onze dankbaarheid uit te drukken in resultaten voor jou als inwoner van gemeente Deventer. Mede dankzij jouw stem kunnen we de komende jaren wederom...

De jeugd heeft de toekomst. Wij willen jongeren de ruimte geven zich te ontwikkelen en hen tegelijkertijd aansporen ook verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving. Voor het benutten van kansen voor de toekomst. Binnen de arbeids- en woningmarkt, maar ook op sociaal gebied. Lokale...

Plekken waar mensen samenkomen, dienen meerdere doelen. Waar mensen elkaar ontmoeten, ontstaan initiatieven en gezelligheid. Inwoners van alle leeftijden kunnen activiteiten organiseren en raken meer betrokken bij de eigen leefomgeving. Dit is goed voor de gezondheid en voorkomt eenzaamheid. Gemeentebelang wil voorzieningen voor iedereen dichtbij...

Een financieel sterke gemeente kan belangrijke investeringen voor haar inwoners bekostigen. Gemeentebelang heeft als grootste coalitiepartij hard gewerkt de financiën binnen de gemeente op orde te krijgen. Zodoende zijn we in staat bij tegenslagen klappen op te vangen en belangrijke voorzieningen te behouden en te...

Veiligheid is de basis voor een prettige samenleving. Tegelijkertijd vraagt het inzet van vele partijen. Inwoners kunnen hierbij een actieve rol spelen. Daarnaast is handhaving belangrijk om het gevoel van geborgenheid te vergroten. De toename van digitale criminaliteit en ondermijning baart zorgen. Gemeentebelang wil daarom...

Wat mensen samenbrengt en verbindt, moet gekoesterd en gevoed worden. Zo zijn er grote evenementen die Deventer (inter)nationaal op de kaart zetten en vele andere activiteiten die blijvende aandacht verdienen. Het buitengebied is ook gebaat bij levendige voorzieningen. We willen jong en oud in alle...

We werken in samenspraak met onze inwoners aan een duurzame toekomst en investeren in klimaatadaptatie. Duurzame energie mag niet ten koste gaan van het landschap en woongenot. Bij de energietransitie gaan we voor betaalbare oplossingen en maken we gebruik van voortschrijdende technieken. In wijken en...

De parkeervoorziening op de Melksterweide moet gratis blijven. Deze is uitnodigend, vermindert de parkeerdruk in de binnenstad en is zodoende waardevol voor zowel inwoners als winkeliers. De parkeergelegenheid voor binnenstadsbewoners verdient meer aandacht. Wachtlijsten kunnen worden ingekort door bijvoorbeeld in de buurt van het station...