Dorpen & platteland

In het voorjaar van 2022 wordt het nieuwe ‘Noaberlokaal’ in Loo geopend. Inwoners wilden graag hun oude buurtvoorziening opknappen. Ze zijn vanuit de gemeente begeleid bij het uitwerken van het scenario verbouw en nieuwbouw. Met slechts één stem verschil kozen de inwoners voor nieuwbouw. De...

Het unieke coulisselandschap en de levendige dorpen en kernen vormen een belangrijk onderdeel van de gemeente. De leefbaarheid in dit gebied is gebaat bij een krachtige plattelandseconomie. Duurzame aandacht voor dit prachtige buitengebied van de gemeente blijft daarom essentieel. In zowel de dorpen als het...