Economie

Een veelzijdige economie verdient een brede aanpak en ruimte voor samenwerking. De maakindustrie in Deventer is sterk. De kenniseconomie is met tal van ingenieursbureaus en ICT-bedrijven volop in ontwikkeling. Ook in de zorg wordt er gewerkt aan innovatieve zorgconcepten en is er een intensieve samenwerking...

We investeren in een sterke samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van ‘De Kien’. Een samenwerking met kennisintensieve bedrijven en onderwijs. Overal in de gemeente worden ondernemerschap en innovaties gestimuleerd. Ook in het buitengebied blijft...

Bedrijfsleven, onderwijs en gemeente werken in het stationsgebied van Deventer hard aan de ontwikkeling van ‘De Kien'. Deze samenwerking van kennisintensieve bedrijven heeft al geleid tot het starten van een ICT-masteropleiding bij Saxion in Deventer. Aventus is samen met Saxion gestart met een ‘Associate Degree’...

Het oostelijk deel van bedrijventerrein A1 is vrijwel uitverkocht. Er is ook grote belangstelling voor het westelijk deel. Doordat er veel beter wordt samengewerkt met het bedrijfsleven zijn de resultaten de afgelopen jaren enorm verbeterd. Zo is het aantal bedrijven in Deventer in 2020...