Financiën

Ik wil beginnen met het bedanken van wethouder Grijsen voor haar jarenlange tomeloze inzet. Mede daardoor staan we er als gemeente financieel goed voor. We willen haar in haar nieuwe rol als Gedeputeerde van Overijssel veel succes en vooral plezier toewensen. Gemeentebelang Deventer is verheugd...

Ruim 30 miljoen euro van kabinet voor bereikbaarheid en woningbouw in DeventerDe wethouders Liesbeth Grijsen van Gemeentebelang (Ruimtelijke Ontwikkeling) en Rob de Geest van PvdA (Wonen) reageren verheugd op deze toekenning. “Het kabinet toont hiermee aan dat het inziet dat een gemeente als Deventer voor...

Het is verstandig dat het college ervoor gekozen heeft om spek op de ribben te behouden door het maken van verschillende reserveringen in de begroting. Daarnaast zijn er forse ambities en gelijktijdig een gebrek aan capaciteit. Dit vraagt om slimme keuzes en prioritering. Onze oproep...

Gemeenschapsgeld moet zeer zorgvuldig worden uitgegeven. Gemeentebelang maakt zich daarom al jaren sterk voor een verantwoord financieel beleid. Zo is het de afgelopen jaren gelukt om Deventer weer financieel gezond te krijgen. Er is ruimte om tegenvallers op te vangen en nieuwe ambities te verwezenlijken....

Een financieel sterke gemeente kan belangrijke investeringen voor haar inwoners bekostigen. Gemeentebelang heeft als grootste coalitiepartij hard gewerkt de financiën binnen de gemeente op orde te krijgen. Zodoende zijn we in staat bij tegenslagen klappen op te vangen en belangrijke voorzieningen te behouden en te...

Door Corona zijn verenigingen, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke instellingen in financiële problemen geraakt. De solide financiële positie stelde de gemeente Deventer in staat om geld te reserveren en beschikbaar te stellen voor deze organisaties. De coronaschade bij maatschappelijke organisaties en verenigingen is hiermee zoveel mogelijk...

Inwoners en bedrijven moeten kunnen rekenen op de gemeente. Gemeentebelang zet in op solide gemeentelijke financiën. Optredende tekorten leiden tot bezuinigingen, niet tot het verhogen van de gemeentelijke lasten, zoals de OZB, voor inwoners en bedrijven....

Liesbeth Grijsen is binnen het College benoemd tot eerste locoburgemeester en wijkwethouder voor Colmschate-Noord/De Vijfhoek.De afgelopen collegeperiode heeft Liesbeth Grijsen samen met haar collega’s de financiële positie van Deventer flink weten te verbeteren. Dat ze zich ook de komende jaren op de financiën gaat richten,...

Al jaren geeft de gemeente meer geld uit dan er binnenkomt. Bij de huidige lage rente voelt de steeds hogere schuld niet als een last. Stijgt de rente, dan worden de gaten in de begroting schrijnend zichtbaar. Om straks geld te houden voor welzijn en...