Jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Wij willen jongeren de ruimte geven zich te ontwikkelen en hen tegelijkertijd aansporen ook verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving. Voor het benutten van kansen voor de toekomst. Binnen de arbeids- en woningmarkt, maar ook op sociaal gebied. Lokale...

Kinderen en jongeren verdienen ruimte om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Corona heeft ook deze doelgroep hard geraakt. Dit heeft gezorgd voor eenzaamheid en een minder goede mentale gezondheid. Om deze reden moet de directe leefomgeving een rijk aanbod hebben aan sociale voorzieningen...