Onderwijs

LETTELE – Gemeentebelang kiest voor een toekomstbestendige Sancta Maria bij locatie de Spil. Onze fractie maakt zich hard voor een nieuw schoolgebouw waar basisonderwijs geboden wordt op een locatie waar Lettelenaren van 0-100 jaar samenkomen, onder het gedeelde dak van het Kulturhus. Een veilig en...

Ieder kind verdient passend onderwijs in de nabije omgeving. Daarom streeft Gemeentebelang Deventer continu naar een goede spreiding van uiteenlopende soorten onderwijs over alle dorpen en wijken van onze gemeente. Stellig voornemenOp zaterdag 20 mei 2023 kwam, via Plaatselijk Belang Okkenbroek, fractieleden van Gemeentebelang Deventer ter...

Spelenderwijs een eerste ervaring in de raadzaal Aan hun ‘koppies’ is te zien dat ze het maar al te spannend vinden wat ze in dat grote gemeentehuis gaan zien en beleven. En wat is het leuk en waardevol om aan deze bijzondere dag bij te mogen...

Op woensdagmiddag 5 oktober, was de raad uitgenodigd om deel te nemen aan de onderwijsconferentie Deventer. Het thema ‘Gelijke Kansen’ stond deze middag centraal. Gemeentebelang was met de aanwezigheid van Bert Roetert, Louise Trompert, Eline te Boekhorst en Jolanda Hoornenborg goed vertegenwoordigd. Gastvrouw Lia Suurd (directeur...

Jongeren die hun talenten optimaal willen inzetten, verdienen op elk niveau passend onderwijs. Het perspectief van de leerling staat te allen tijde centraal. Dit vergt geschikte en bereikbare onderwijshuisvesting en waar nodig ook een doelgerichte afstemming met het bedrijfsleven. Een goede spreiding van het onderwijs...

De gemeente Deventer investeert ruim 25 miljoen in de bouw van ‘De Marke Zuid’. Een nieuwe school voor het VMBO en Mavo die in 2025 klaar voor gebruik moet zijn. Dit onderstreept de waarde die Gemeentebelang hecht aan het VMBO-onderwijs. Daarnaast is er voldoende budget...

Jongeren die hun talenten optimaal willen inzetten, verdienen op elk niveau passend onderwijs. Gemeentebelang wil hieraan bijdragen door te zorgen voor geschikte onderwijshuisvesting en een goede afstemming met het bedrijfsleven. ...

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota heeft Gemeentebelang nadrukkelijk aandacht gevraagd voor onderwijs. De hele raad steunde een motie die onder meer door onze fractie was ingediend. Hierin wordt het college opgeroepen om de vaart te zetten...