Parkeren

Ruim 30 miljoen euro van kabinet voor bereikbaarheid en woningbouw in DeventerDe wethouders Liesbeth Grijsen van Gemeentebelang (Ruimtelijke Ontwikkeling) en Rob de Geest van PvdA (Wonen) reageren verheugd op deze toekenning. “Het kabinet toont hiermee aan dat het inziet dat een gemeente als Deventer voor...

De parkeervoorziening op de Melksterweide moet gratis blijven. Deze is uitnodigend, vermindert de parkeerdruk in de binnenstad en is zodoende waardevol voor zowel inwoners als winkeliers. De parkeergelegenheid voor binnenstadsbewoners verdient meer aandacht. Wachtlijsten kunnen worden ingekort door bijvoorbeeld in de buurt van het station...

Aan de overzijde van de IJssel is er op de Melksterweide gratis parkeergelegenheid gerealiseerd. Daar waar de auto’s voorheen verspreid over het gebied stonden, staan ze nu bij elkaar en zoveel mogelijk uit het zicht. De Bolwerksweg is gedeeltelijk autovrij gemaakt. Een dagje Deventer voelt...

Een optimale bereikbaarheid van onze stad, onze dorpen en ons buitengebied is van groot belang voor het bedrijfsleven, bezoekers en vooral onze eigen inwoners. Zowel voor fietsers, automobilisten als het openbaar vervoer. Ook de parkeergelegenheid verdient de nodige aandacht. ...

De parkeertarieven op straat in de binnenstad zijn sinds 2014 niet verhoogd. En dat houden we zo. We willen gemeentegarages ook openstellen voor vergunninghouders. Dichtbij de binnenstad kun je straks gratis parkeren op de Worp. Een autovrij Grote Kerkhof is voor Gemeentebelang alleen bespreekbaar als...