Participatie

Het is verstandig dat het college ervoor gekozen heeft om spek op de ribben te behouden door het maken van verschillende reserveringen in de begroting. Daarnaast zijn er forse ambities en gelijktijdig een gebrek aan capaciteit. Dit vraagt om slimme keuzes en prioritering. Onze oproep...

De gemeente werkt in dienst van haar inwoners. Dit doet Gemeentebelang het liefst zij aan zij. Bijvoorbeeld door potentierijke initiatieven en vrijwilligers te (onder)steunen. Er vanuit gezond verstand zijn voor elkaar, zoals inwoners van onze gemeente dat doen. Ook tijdens de lockdowns. Mensen uit stad...

De gemeente werkt in dienst van haar inwoners en sluit aan bij goede initiatieven van betrokken inwoners die hun wijk of dorp willen versterken. Initiatieven vanuit de samenleving zijn daarmee richtinggevend. Onze inwoners zijn immers expert van hun eigen leefomgeving. We willen hen ook bij...

In Bathmen staan veel oudere woningen die niet worden beschermd door de ‘Wet geluidhinder’ uit 1980. Bij de verbreding van de A1 hebben inwoners de handschoen opgepakt om eindelijk wat te doen tegen de enorme geluidsoverlast in het dorp. Ze stelden een plan op dat...

Gemeentebelang wil aansluiten bij goede initiatieven van onze inwoners. Door naast inwoners te staan en waar mogelijk te helpen, worden geweldige initiatieven gerealiseerd. Zo is mede door de inzet van inwoners van Bathmen de geluidswal langs de A1 opgeleverd. In Diepenveen is het Hof van...