Veiligheid

Als gemeenteraad staan we voortdurend voor de uitdaging om grip te krijgen en effectieve kaders te stellen en controleren. In dit streven naar een doeltreffende aanpak heeft Gemeentebelang Deventer de afgelopen tijd een drietal moties ingediend, elk met een ander onderwerp maar met hetzelfde doel...

DEVENTER - Steeds meer mensen gaan met de fiets, daarom is het van belang om scherp zicht te houden op de veiligheid van onze fietspaden en fietsroutes. De afgelopen periode heeft Gemeentebelang zich op diverse wijze ingezet voor veilig fietsverkeer in onze gemeente. Zo heeft...

Veiligheid is de basis voor een prettige samenleving. Tegelijkertijd vraagt het inzet van vele partijen. Inwoners kunnen hierbij een actieve rol spelen. Daarnaast is handhaving belangrijk om het gevoel van geborgenheid te vergroten. De toename van digitale criminaliteit en ondermijning baart zorgen. Gemeentebelang wil daarom...

Veiligheid is de basis voor een prettige samenleving. Het is tegelijkertijd ook een breed en complex onderwerp dat om inzet en verbinding van veel partijen vraagt. Samen met politie, jeugdorganisaties, wijkteams en inwoners ondersteunt Team Toezicht & Handhaving de uitvoering van het beleid voor veiligheid...

Alle inwoners van de gemeente moeten zich veilig (kunnen) voelen. Gemeentebelang doet alles wat in haar macht ligt om dit te bewerkstelligen. Tegelijkertijd kunnen inwoners ook zelf een actieve bijdrage leveren aan de verbetering van de veiligheid in eigen leefomgeving. ...

ErikEen avondje Horecapolitie en jonge Pinken

Hoe werkt de pilot met vrije openingstijden in de horeca in de praktijk? Raadslid Erik Stegink liep afgelopen weekend een nachtje met de horecapolitie mee....

De bedrijventerreinen in Deventer zijn veel veiliger geworden door cameratoezicht. Dit willen we uitbreiden naar de binnenstad en waar nodig ook naar andere locaties....