Voorzieningen

De mogelijk nieuwe huisvesting voor het Burgerweeshuis is beslist nog geen gelopen race. Wij hebben ingestemd met het starten van de verkenningsfase voor huisvesting van het Burgerweeshuis op de Stiholocatie in de Sint Olafstraat. Dit betekent echter niet dat het Burgerweeshuis daar in de toekomst...

Plekken waar mensen samenkomen, dienen meerdere doelen. Waar mensen elkaar ontmoeten, ontstaan initiatieven en gezelligheid. Inwoners van alle leeftijden kunnen activiteiten organiseren en raken meer betrokken bij de eigen leefomgeving. Dit is goed voor de gezondheid en voorkomt eenzaamheid. Gemeentebelang wil voorzieningen voor iedereen dichtbij...

In het voorjaar van 2022 wordt het nieuwe ‘Noaberlokaal’ in Loo geopend. Inwoners wilden graag hun oude buurtvoorziening opknappen. Ze zijn vanuit de gemeente begeleid bij het uitwerken van het scenario verbouw en nieuwbouw. Met slechts één stem verschil kozen de inwoners voor nieuwbouw. De...

Gemeentebelang wil voorzieningen dichtbij mensen, zodat inwoners elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk activiteiten kunnen organiseren. In Loo heeft dit geleid tot een nieuw Noaberlokaal. In andere wijken en dorpen bekijken we met de buurthuizen hoe deze toekomstbestendig kunnen worden....

Leefbare wijken en dorpen hebben bereikbare voorzieningen nodig. Gemeentebelang wil zich samen met de inwoners inspannen om voorzieningen die onder druk staan, te behouden....