Wonen

Ruim 30 miljoen euro van kabinet voor bereikbaarheid en woningbouw in DeventerDe wethouders Liesbeth Grijsen van Gemeentebelang (Ruimtelijke Ontwikkeling) en Rob de Geest van PvdA (Wonen) reageren verheugd op deze toekenning. “Het kabinet toont hiermee aan dat het inziet dat een gemeente als Deventer voor...

Masterplan Senzora is een woningbouwlocatie gelegen tussen de Raambuurt, Knutteldorp en Pothoofd. Hier ligt een uitdagend plan voor woningbouw met maar liefst 120 á 130 woningen. Dit plan is bijna unaniem aangenomen in de raadsvergadering van 13 juli jl.Zoals u wellicht in de krant heeft...

Op woensdag 22 juni was de oordeelsvormende raadstafel over de implementatie Omgevingswet. Vooralsnog is nu voorzien dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zal treden. Uitstel is bij deze implementatie echter geen uitzondering meer. Met de invoering van de Omgevingswet verandert een aantal regels...

Snel extra woningen realiseren! Flexibel bouwen is een goed antwoord op de grote vraag naar betaalbare woningen. Inmiddels zijn er mooie en duurzame woningen beschikbaar, die snel geplaatst kunnen worden. Na verloop van tijd kunnen deze woningen worden gedemonteerd en elders weer worden opgebouwd. Op deze...

De komende jaren wordt er flink bijgebouwd, waarbij de nadruk eerst ligt op het opnieuw ontwikkelen van leegstaande panden. Maar er moet wel voldoende aandacht blijven voor een groene leefomgeving, waar ruimte is om te bewegen en te ontmoeten. Dit geldt ook voor goede voorzieningen...

We willen vaart zetten achter het bouwen van woningen in zowel stad als dorpen. Naast starterswoningen zorgen we voor levensloopbestendige woningen ten behoeve van een goede doorstroming op de woningmarkt. Waar mogelijk worden leegstaande panden benut. Om het huidige woningtekort versneld op te lossen worden...

De vele plannen voor gebiedsontwikkeling hebben geleid tot de realisatie van woningen in de voormalige Hogere Landbouwschool (Larenstein), op het terrein van de voormalige Aupingfabriek en in de Geertruidentuin. Ook wordt er gebouwd op Steenbrugge en in de dorpen en in samenspraak met inwoners bepaald...

Sinds 2018 zijn in Deventer en de dorpen ruim 1300 woningen gerealiseerd. Maar dit is zeker nog niet genoeg. Voor starters blijft het moeilijk om woonruimte te vinden. Er is hard gewerkt om vooral binnen de bebouwde kom nieuwe gebiedsontwikkelingen te starten. Gebouwd wordt...

Betaalbaar wonen voor iedereen. In de stad en in de dorpen. Voor starters, maar ook voor ouderen, zo mogelijk in de vertrouwde omgeving. Naar behoefte worden er woningen gebouwd. Het realiseren van woningen in leegstaande gebouwen wordt gestimuleerd....