Verkiezingsprogramma

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022, zijn wij druk bezig geweest met het vormen van onze raadsfractie. Deze bestaat de komende vier jaar uit negen gemeenteraadsleden en drie fractieopvolgers. Met gepaste trots presenteren wij graag hieronder onze raadsfractie en fractieopvolgers.Onze raadsfractie Liesbeth GrijsenLettele  admin21 januari, 2022...

Allereerst hartelijk dank voor jouw stem en vertrouwen in ons! Wij gaan ook de komende jaren weer ons uiterste best doen onze dankbaarheid uit te drukken in resultaten voor jou als inwoner van gemeente Deventer. Mede dankzij jouw stem kunnen we de komende jaren wederom...

Gemeenschapsgeld moet zeer zorgvuldig worden uitgegeven. Gemeentebelang maakt zich daarom al jaren sterk voor een verantwoord financieel beleid. Zo is het de afgelopen jaren gelukt om Deventer weer financieel gezond te krijgen. Er is ruimte om tegenvallers op te vangen en nieuwe ambities te verwezenlijken....

De komende jaren wordt er flink bijgebouwd, waarbij de nadruk eerst ligt op het opnieuw ontwikkelen van leegstaande panden. Maar er moet wel voldoende aandacht blijven voor een groene leefomgeving, waar ruimte is om te bewegen en te ontmoeten. Dit geldt ook voor goede voorzieningen...

Mensen willen graag zoveel mogelijk deelnemen aan het normale leven en de regie in eigen handen houden. Als daar professionele hulp bij nodig is, wil Gemeentebelang dat deze hulp, ongedacht de leeftijd en aard van de problemen, adequaat geboden wordt. ...

Een veelzijdige economie verdient een brede aanpak en ruimte voor samenwerking. De maakindustrie in Deventer is sterk. De kenniseconomie is met tal van ingenieursbureaus en ICT-bedrijven volop in ontwikkeling. Ook in de zorg wordt er gewerkt aan innovatieve zorgconcepten en is er een intensieve samenwerking...

De gemeente werkt in dienst van haar inwoners. Dit doet Gemeentebelang het liefst zij aan zij. Bijvoorbeeld door potentierijke initiatieven en vrijwilligers te (onder)steunen. Er vanuit gezond verstand zijn voor elkaar, zoals inwoners van onze gemeente dat doen. Ook tijdens de lockdowns. Mensen uit stad...

Een groene omgeving is onmisbaar voor een plezierig leven. Door onder meer herstel en onderhoud van landschapselementen te stimuleren, worden de prachtige uiterwaarden en het unieke Sallandse landschap behouden. Gemeentebelang zet zich in voor zowel een letterlijk groene als figuurlijk groene en duurzame samenleving. Daarom...

Jongeren die hun talenten optimaal willen inzetten, verdienen op elk niveau passend onderwijs. Gemeentebelang wil hieraan bijdragen door te zorgen voor geschikte onderwijshuisvesting en een goede afstemming met het bedrijfsleven. ...